COVID-19 leidraden op Thuisarts.nl

Twee COVID-19 leidraden van de Federatie Medisch Specialisten zijn nu ook beschikbaar in patiëntvriendelijke taal op Thuisarts.nl. Het betreft de leidraad Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting en de leidraad COVID-19 en zwangerschap, bevalling en kraambed.

Persoonlijke bescherming
De patiënteninformatie over persoonlijke bescherming bevat adviezen over hoe veilige patiëntenzorg verleend kan worden als afstand houden niet mogelijk is, om zo het risico op overdracht van het coronavirus in de zorg zo klein mogelijk te houden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 2 situaties: de patiënt die (misschien) corona heeft en de patiënt waarbij de kans klein is dat deze corona heeft. Ga naar de nieuwe informatiepagina’s op Thuisarts:

Zwangerschap, bevalling en kraambed
Als een zwangere vrouw corona krijgt, heeft dat dan effect op de baby? Heb je meer kans op corona als je zwanger bent? Als corona hebt, wat betekent dat dan voor je bevalling? En hoe bescherm je na de bevalling je baby tegen het virus? Deze en andere vragen komen aan bod op drie nieuwe informatiepagina’s op Thuisarts:

De teksten zijn opgesteld door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten in samenwerking met het de eindredactie van Thuisarts.nl van het Nederlands Huisartsen Genootschap, de werkgroepen van de leidraden en een vertegenwoordiging vanuit patiënten. Ga naar alle informatie over COVID-19 op Thuisarts.nl