COVID-19 leidraden op Thuisarts.nl

Twee leidraden over COVID-19 van de Federatie Medisch Specialisten zijn nu ook in begrijpelijke taal voor patiënten en hun naasten te raadplegen op Thuisarts.nl. Het gaat om informatie over passende zorg bij oudere patiënten met (verdenking op) COVID-19 en over herstel na een IC-opname. Zorgverleners kunnen deze informatie gebruiken in het gesprek met de patiënt en/of kunnen patiënten verwijzen naar deze informatie op Thuisarts.nl.

Patiënten met een zwakke gezondheid hebben meer risico op overlijden als zij het coronavirus krijgen. De tekst op Thuisarts.nl ‘Ik ben oud en heb een zwakke gezondheid en denk na over behandeling bij corona’ helpt deze patiënten om samen met hun arts te bespreken welke wensen zij hebben en waar zij graag behandeld willen worden: thuis, in een verpleeghuis, of in het ziekenhuis. Bij elke optie wordt beschreven wat voor- en nadelen zijn voor de patiënt.

Daarnaast zijn er diverse pagina’s voor IC-patiënten en hun naasten beschikbaar: ‘Ik ben thuis na een IC-opname met corona en houd klachten’, ‘Ik herstel na IC-opname met corona’ en ‘Mijn naaste herstelt van IC-opname met corona’. Deze teksten bevatten informatie over de verschijnselen die kunnen optreden na opname op de IC, revalidatie en de hulp die ze na de revalidatie thuis kunnen krijgen.

De teksten zijn opgesteld door het Kennisinstituut van de Federatie in samenwerking met het de eindredactie van Thuisarts.nl van het Nederlands Huisartsen Genootschap, de werkgroepen van de leidraden en een vertegenwoordiging vanuit patiënten. Er wordt momenteel ook gewerkt aan informatie op Thuisarts.nl over andere leidraden en handreikingen.

Ga naar alle informatie over COVID-19 op Thuisarts.nl