‘Communicatie voorkomt mijden spreekkamer’

Om te beletten dat patiënten uit angst voor een coronabesmetting de spreekkamer mijden, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een handreiking voor effectieve patiëntcommunicatie opgesteld. ‘Om gezondheidsschade te voorkomen is het belangrijk dat patiënten het contact met zorgverleners niet mijden en weten waar ze terechtkunnen met hun zorgvraag. Zolang de situatie niet stabiel is, is communicatie cruciaal’, zegt de NZa.

In de special ‘Communicatie met patiënten in coronatijd‘ staat onder andere dat zorgverleners moeten uitleggen wat de patiënt kan verwachten van de zorg. Bovendien is het belangrijk om het ‘waarom’ van bepaalde maatregelen uit te leggen. ‘Door mensen mee te nemen in de achterliggende reden, zien zij het nut van bepaalde maatregelen beter in’, stelt de NZa. ‘Het benadrukken van de collectiviteit – met argumenten als ‘wanneer we dit met zijn allen doen, krijgen we samen corona onder controle’ – werkt ook goed’. Een ander middel om angst te beteugelen is een uitleg over de maatregelen die zijn genomen om risico’s rond corona te verminderen. De NZa denkt daarbij aan een expliciete toelichting op stappen als een veilige routering en vermindering van het aantal afspraken per dag.

Zorgmijdend gedrag in coronatijd kan meerdere redenen hebben. Naast angst hebben veel potentiële patiënten het idee dat anderen zorg harder nodig hebben. Verder staat in de communicatiespecial van de NZa het advies om te beginnen met de belangrijkste informatie en kort en helder en te formuleren. Visualisatie versterkt een tekstuele boodschap, en diversiteit in de voorbeelden van communicatie is belangrijk zodat iedereen zich erin kan herkennen.

Lees het nieuwsbericht van de NZa