CBR-keuring via videoverbinding

Medisch specialisten mogen medische rijbewijskeuringen ook via een videoverbinding uitvoeren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) willen met deze tijdelijke maatregel voorkomen dat mensen met een verlopen rijbewijs komen te zitten.

Medisch specialisten zoals oogartsen, neurologen en internisten kunnen door het CBR als onafhankelijk keurend specialist door het CBR worden ingeschakeld. Zij hebben geen behandelrelatie met betrokkene en daarom is fysiek contact bij een keuring doorgaans een voorwaarde. Vanwege de coronacrisis is het nu tijdelijk toegestaan om deze keuringen via een videoverbinding plaats te laten vinden. Hierbij moet de patiënt zichtbaar zijn voor de medisch specialist en zich legitimeren. Eventueel kan de medisch specialist die de keuring uitvoert informatie opvragen bij de behandelend arts, of de patiënt vragen om vooraf informatie op te sturen.

Lees meer op de website van de NIV