Casuïstiek COVID-19 bij psychiatrische patiënten

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) verzamelt casuïstiek over COVID-19 bij psychiatrische patiënten. Het doel van dit register is om inzicht te krijgen in het beloop van COVID-19 bij deze specifieke kwetsbare patiëntengroep, zodat de zorg geoptimaliseerd kan worden. ‘Er worden veel aannames gedaan over de impact van het coronavirus op de ggz en psychiatrische patiënten. Maar niemand weet hoe het echt zit’, aldus Arnt Schellekens, psychiater en onderzoeker in een interview in Zorgvisie.

Wat is rol van medicatie in het verloop van COVID-19? Is er verschil tussen mensen met een depressie en mensen met een psychose? Sommige psychiatrische patiënten met COVID-19 hebben last van verwardheid en een manisch beeld. Heeft dat te maken met de onderliggende aandoening? Of speelt COVID-19 een rol? Met de gegevens uit het casusregister hoopt de NVvP dergelijke vragen wetenschappelijk te kunnen beantwoorden.

Afgelopen weken is hard gewerkt aan de opzet van het register. Vorige week is de hele sector opgeroepen om informatie aan te leveren: de verslavingszorg, de ggz, psychiaters in ziekenhuizen, vrijgevestigden en instellingen voor beschermd en begeleid wonen. De eerste aanmeldingen zijn inmiddels binnen.

Lees het interview met Arnt Schellekens, onderzoeker en psychiater, op Zorgvisie.nl
Lees meer op de website van de NVvP