Brief minister de Jonge over versoepeling maatregelen

In een brief aan de Tweede Kamer van woensdag 6 mei gaat minister De Jonge in op de stapsgewijze versoepeling van de maatregelen. De minister stelt dat we aan het begin van de ‘overgangsfase’ staan die naar verwachting tot augustus duurt. In de brief gaat de minister verder in op persoonlijke beschermingsmiddelen, het opschalen van IC-zorg en ontwikkelingen in de revalidatiezorg.

Het kabinet heeft een routekaart gepresenteerd voor de komende maanden waarin wordt aangegeven welke maatregelen wanneer versoepelt kunnen worden. Het kabinet benadrukt dat versoepeling alleen mogelijk is als de zorg het aan kan, kwetsbare mensen in de samenleving beschermt kunnen worden en er nog meer inzicht komt over de verspreiding van het virus.

Voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar

De minister geeft aan dat het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) op dit moment kan voorzien in de vraag naar persoonlijke beschermingsmiddelen. Alleen schorten en isolatiejassen zijn beperkt beschikbaar, aldus de minister. Medische mondkapjes dienen gereserveerd te worden voor de zorg. Indien de versoepeling van de maatregelen leidt tot een grotere vraag naar medische mondkapjes zal het kabinet maatregelen treffen.

Structureel 1.700 IC-bedden nodig

De komende jaren is er structureel een grotere IC-capaciteit nodig, die flexibel kan worden opgeschaald. Het LSCP en de NIVC hebben berekend dat er voor de COVID-19 zorg, reguliere zorg en acute zorg in totaal structureel 1.700 IC-bedden nodig zijn. VWS zal gezamenlijk met de Federatie Medisch Specialisten, V&VN, NVZ, NFU en de ROAZ-en een plan opstellen over hoe de IC-capaciteit verantwoord vergroot kan worden. De minister benadrukt hierbij dat er voldoende draagvlak moet zijn onder artsen en verpleegkundigen.

Meer inzicht in revalidatiezorg na COVID-19

De minister wil meer inzicht krijgen in de zorgbehoefte van COVID-19 patiënten tijdens het revalidatieproces. VWS heeft daarom ZonMw de opdracht gegeven om de ontwikkeling van een multidisciplinaire handreiking voor nazorg aan COVID-19 patiënten te coördineren. De NZa brengt in kaart hoe de revalidatiezorg na COVID-19 georganiseerd kan worden, rekening houdend met capaciteit en bekostiging.

Op 7 mei kregen Kamerleden een technische briefing van Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM.