Brief minister De Jonge aan Tweede Kamer

Het aantal IC-bedden wordt deze week uitgebreid tot 2.400. Dat meldt minister De Jonge van VWS in een uitgebreide brief over de coronacrisis aan de Tweede Kamer. Ondanks de grote druk op ziekenhuizen stelt de minister dat patiënten kunnen vertrouwen op veilige zorg van een aanvaardbaar niveau. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met Duitse deelstaten over de beschikbare IC-capaciteit bij ziekenhuizen in de grensregio’s. In de brief gaat de minister verder in op de capaciteit van de (acute) zorg, het testbeleid en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Testbeleid uitgebreid

De testcapaciteit wordt deze maand uitgebreid naar 29.000 tests per dag. Op dit moment worden er 4.000 tests per dag afgenomen. Dit heeft tot gevolg dat alle zorgmedewerkers vanaf 6 april worden getest bij klachten. In ziekenhuizen blijft het testbeleid ongewijzigd. Het ministerie van VWS heeft een Landelijk Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCT) opgezet om de testcapaciteit verder te vergroten.

Betere verdeling van mondmaskers

Het RIVM werkt aan een richtlijn voor een betere verdeling van mondmaskers. Deze richtlijn gaat in op de prioritering, de verschillende types maskers en informatie over welk type masker voor welke handeling is vereist. De eerste in Nederland geproduceerde mondmaskers worden eind april verwacht. Minister De Jonge laat onderzoeken hoe eventueel hergebruik landelijk gecoördineerd kan worden.

Ouderen sneller van ziekenhuis naar verpleeghuis

Mede op verzoek van de Federatie Medisch Specialisten heeft minister De Jonge een tijdelijke versoepeling voor de doorverwijzing naar de Wet langdurige zorg (Wlz) ingevoerd. Hiermee kunnen ouderen sneller worden verplaatst van het ziekenhuis naar het verpleeghuis. Daarnaast worden zorgverleners zo min mogelijk belast met administratieve handelingen. De Wlz-indicaties onder de nieuwe werkwijze zijn een jaar geldig. Herindicaties starten nadat de huidige crisismaatregelen worden opgeheven.

Kamerdebat

Op 1 april vond er ook debat in de Tweede Kamer plaats. Vooraf kregen Kamerleden een technische briefing van Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM, Diederik Gommers, anesthesioloog-intensivist en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en Ronnie van Diemen – Steenvoorde, Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Lees de volledige brief op de website van het ministerie
Lees het verslag van het Kamerdebat
Lees de samenvatting van het Kamerdebat