Brief aan Tweede Kamer over elektronische gegevensuitwisseling

De Federatie Medisch Specialisten heeft mede namens het Platform Informatiebeleid en het CMIO Netwerk een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met verschillende oplossingen voor de hardnekkige en complexe problematiek van elektronische gegevensuitwisseling. Aanleiding is de behandeling van het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling die binnenkort plaatsvindt in de Tweede Kamer. 

Stappen

De Federatie ziet het wetsvoorstel als een belangrijke eerste stap om te komen tot volledige gedigitaliseerde en een juiste, gestructureerde uitwisseling van gegevens. Er zijn echter nog een aantal stappen te maken. In de brief heeft de Federatie bij de Tweede Kamer een aantal punten onder de aandacht gebracht: 

  • Waarborg de effectiviteit van de wet: voorkom een papieren werkelijkheid door de wet te monitoren op gebruikersvriendelijke systemen in de ziekenhuizen en te toetsen op juiste technische en functionele implementatie.
  • Voorkom complexiteit in de praktijk: maak geen eindeloze hoeveelheid gegevenssets, maar zorg voor een beperkt aantal sets die generiek zijn en gebruikt worden in de (registratie van) zorg voor nagenoeg alle patiënten.
  • Conflicterende wetgeving rondom toestemming patiënt moet worden opgelost: zorg voor een adequate inrichting die aansluit op de praktijk.

Patiëntveiligheid

In de brief benadrukt de Federatie nogmaals het belang van een snelle oplossing. Gebrekkige uitwisseling van medische patiëntgegevens gaat ten koste van de patiëntveiligheid en is een belangrijke oorzaak van de onnodige administratielast die zorgprofessionals ervaren.

Lees de brief

Aanvullende brief met verpleegkundigen, ziekenhuizen en klinieken

We hebben ook een brief samen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) gestuurd naar de Tweede Kamer.

Lees de aanvullende brief