Brief aan Tweede Kamer over belang preventie

De Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) benadrukken samen het belang van preventie in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding is het commissiedebat in de Tweede Kamer over medische preventie. 

In de medisch-specialistische zorg is dagelijks het belang van preventie te zien schrijven de Federatie en NVZ in de brief. Goede inzet op preventie remt de toenemende zorgvraag en voorkomt (verergering van) ziekte bij patiënten. In aanloop naar dit debat vragen we de Tweede Kamer de samenwerking tussen zorginstellingen en zorgprofessionals voor medische preventie verder te faciliteren door: 

  1. Integrale preventieprogramma’s over de schotten heen te stimuleren 
  2. Digitalisering te versterken
  3. Financiële drempels weg te nemen

Preventie gaat verder dan het promoten van een goede levensstijl en gezond gedrag. Het gaat ook over het aanbieden van passende zorg, tijdig en op de juiste plek. Goede hulp en begeleiding van kwetsbaren in het sociaal domein voorkomt dat de groep met lichamelijke, niet-medische klachten in het ziekenhuis komen. Goede samenwerking tussen partijen in het sociale- en medische domein is noodzakelijk om aan deze groep passende zorg te kunnen bieden. Hiervoor zijn bekostiging over de zorgdomeinen heen en goede digitale infrastructuur randvoorwaardelijk.  

Implementatiekaart ‘Van spreekkamer naar leefstijlinterventie’

Zorgprofessionals hebben vaak goed zicht op verbetermogelijkheden in leefstijl en kunnen een patiënt motiveren om hiermee aan de slag te gaan. De daadwerkelijke begeleiding voor leefstijlverbetering ligt in veel gevallen buiten het ziekenhuis. De Federatie en de NVZ ontwikkelden de implementatiekaart ‘Netwerk: van spreekkamer naar leefstijlinterventie’ om ziekenhuizen en zorgprofessionals te helpen bij het in kaart brengen welke partijen in de regio patiënten kunnen helpen met leefstijlverbetering. De implementatiekaart beschrijft welke stappen nodig zijn om een sociaal netwerk om de patiënt heen te bouwen.