Blog: Verborgen leed

Vrouwspecifieke aandoeningen zoals overgangsklachten, bekkenbodemproblemen en endometriose worden soms afgedaan als ‘vrouwenkwaaltjes die erbij horen’. Ondanks dat bijna elke vrouw in Nederland – dat zijn er ongeveer 8,8 miljoen – op enig moment met een van deze aandoeningen te maken krijgt, rust er nog altijd een taboe op om erover te praten. Ook in onze eigen beroepsgroep is hier onvoldoende oog voor. Dit leidt niet alleen tot onnodig langdurig leed voor de betrokken vrouwen, het kost de samenleving ook miljarden door misdiagnoses en inefficiënte behandelingen, zoals onderzoek van de NVOG, met medewerking van ons Kennisinstituut, aantoont.

In een wereld waar medische wetenschap steeds meer geavanceerd raakt, blijft een belangrijk aspect vaak onderbelicht: vrouwspecifieke aandoeningen. Minister Pia Dijkstra zegt het treffend: ‘Er is meer aandacht en kennis nodig voor vrouwspecifieke aandoeningen.’ Dit is niet alleen een kwestie van gezondheid, maar ook van maatschappelijke verantwoordelijkheid en economische noodzaak. De recente podcast van de Federatie met minister Dijkstra en gynaecoloog Astrid Vollebregt onderstreept deze dringende kwestie.

Minister Dijkstra heeft terecht vrouwspecifieke aandoeningen tot een van de speerpunten van haar beleid gemaakt. In de korte tijd van haar ministerschap heeft ze het onderwerp nadrukkelijk op de politieke agenda gezet. Ze heeft miljoenen beschikbaar gesteld voor onderzoek en benadrukt dat vrouwen met deze problemen vaak niet serieus genomen worden. ‘Het lijkt wel alsof je als vrouw met deze problemen niet serieus genomen wordt. En daar moet echt verandering in komen,’ aldus Dijkstra in de podcast.

Steeds meer artsen en zorgprofessionals erkennen het belang van genderspecifieke zorg en pleiten voor meer onderzoek en scholing. Dit is een positieve ontwikkeling die bijdraagt aan betere diagnoses en behandelingen. Daarnaast zien we een groeiende beweging onder patiënten en belangenorganisaties en niet te vergeten onze eigen gynaecologen die aandacht vragen voor vrouwspecifieke aandoeningen. Zo worden de stemmen van vrouwen gehoord en worden hun ervaringen serieus genomen. De Nationale Dag van de Vrouwengezondheid, recent gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht, markeert ook een belangrijke stap in de goede richting.

Laten we het onderzoek van Astrid Vollebregt en collega’s en de woorden van minister Dijkstra ter harte nemen en zorgen dat vrouwspecifieke aandoeningen de aandacht krijgen die ze verdienen. De stappen die nu gezet worden, zijn belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van miljoenen vrouwen in Nederland. Het is tijd voor verandering, tijd voor erkenning, en vooral, tijd voor actie.

Piet-Hein Buiting
Voorzitter Federatie Medisch Specialisten

Deze blog is vandaag gepubliceerd in Medisch Contact
 

Foto