Blog: Maatwerk


18 JULI 2019

Onlangs nam ik na 6 jaar afscheid als bestuurslid van de Federatie Medisch Specialisten en als portefeuillehouder opleiding ook als voorzitter van de Raad Opleiding. 

Het opleiden van medisch specialisten staat duidelijk op de agenda van de Federatie. Het zogeheten Opleidingsakkoord deed in 2013 onder de professionals veel stof opwaaien. Waarom? Er moest van overheidswege 218 miljoen worden bezuinigd op de medische vervolgopleidingen. Een van de opdrachten was het verkorten van alle medische vervolgopleidingen met gemiddeld 6 maanden, te realiseren voor 2022. Onmogelijk, onverantwoord, onhaalbaar, werd er geroepen. Velen hadden een punt. Immers, de medisch specialist van straks, lees Medisch Specialist 2025, moet competent zijn in veel domeinen. Niet alleen medisch-inhoudelijk, maar hij of zij moet ook kunnen acteren in het netwerk van de zorg rond de patiënt, met aandacht voor preventie en behoud van functioneren. Dit vraagt veel van dokters. Hoe ga je in de spreekkamer met de patiënt het gesprek aan telkens met de vraag: wat is voor hem of haar de juiste behandeling? Elke patiënt is uniek en verdient maatwerk. 

We realiseren ons allemaal dat met de opleiding tot medisch specialist veel geld gemoeid is. Als opleider zeg ik dan ook regelmatig tegen de aiossen hoe uniek het is om opgeleid te mogen worden in een door henzelf gekozen specialisme. Hoe mooi kun je het hebben. Opleiders en aiossen hebben wel degelijk hun verantwoordelijkheid genomen en zijn constructief aan de slag gegaan met de vraag: waar zit er ruimte om de kosten te beteugelen? Er is hard gewerkt aan de ‘individualisering’ van de opleiding, waarbij de basisgedachte is dat de duur van de opleiding wordt bepaald aan de hand van behaalde competenties. Indien bekwaam gaat de aios naar het volgende onderdeel, waarbij behaalde activiteiten in de dagelijkse praktijk kunnen worden onderhouden en de aios verder kan groeien naar zelfstandigheid. Maatwerk pur sang. Met een op de praktijkgerichte aanpak zijn handelingen toetsbaar en transparant. En te verantwoorden. Zo is het gelukt de medische vervolgopleiding op een verantwoorde wijze met gemiddeld drie maanden te verkorten. 

Het moge duidelijk zijn dat, willen we kwaliteit blijven leveren, een verdere verkorting van de opleiding niet verantwoord is. We vragen veel van aiossen. Om zich in alles wat de maatschappij van een medische professional vraagt te bekwamen, is tijd en groei nodig. Zij werken veelal onder hoge druk. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat hun bevlogenheid en werkplezier niet ondergeschikt raakt aan onzinnige administratieve taken waarbij ze zich voor alles moeten verantwoorden. Ook dit is maatwerk. De kwaliteit van de medische zorg in Nederland staat mondiaal op een hoog peil, laten we dit vooral ook behouden! 

Marianne ten Kate-Booij 
Bestuurslid Federatie Medisch Specialisten 

Deze blog is vandaag gepubliceerd in Medisch Contact.