Blog: Help elkaar helpen


5 NOVEMBER 2020

‘In veel ziekenhuizen is het pompen of verzuipen’. Sinds de persconferentie van premier Rutte zoemt deze zin door mijn hoofd. Hij geeft woorden aan wat ik al wekenlang met mijn eigen ogen zie. Als voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten. Als dokter. Als doodgewone Nederlander. 

Ik zie dat in de ziekenhuizen medisch specialisten samen met verpleegkundigen en andere zorgprofessionals aan het knokken zijn om COVID-patiënten te helpen en de reguliere zorg zoveel als mogelijk overeind te houden. Het is net als in de eerste golf alle hens aan dek. Cardiologen helpen mee op de intensive care en neurologen staan aan de bedden op de spoedeisende hulp. Afgelopen week sprak ik een mdl-arts die op de COVID-afdeling meeloopt. En dan heb ik het nog niet eens over al die arts-assistenten en arts-onderzoekers die nu hun steentje bijdragen. 

Ook van buiten onze beroepsgroep krijgen we een helpende hand toegestoken. Collega’s vertellen me over mensen uit andere beroepen die noodgedwongen thuiszitten en nu werken als buddy’s om zorgpersoneel te ontlasten. Ik lees dat er studentenuitzendbureau’s zijn opgezet door artsen in opleiding, waarbij studenten worden getraind om ondersteuning te komen bieden in de ziekenhuizen. We zetten weer massaal de schouders eronder en er is een ongekende saamhorigheid en samenwerking op de werkvloer.  

Zelf probeer ik ook mijn steentje bij te dragen. Door iedereen die het maar wil zien te wijzen op het ongekende medische leiderschap dat nu getoond wordt. Door in het LUMC waar ik als dokter mag werken, te vragen aan mijn collega’s wat ze nodig hebben om deze COVID periode door te komen. Door me in te laten enten tegen de griep. Door als burger die 1,5 meter afstand te houden tijdens een wandeling, mijn handen regelmatig te wassen, mijn sociale contacten tot een minimum te beperken en daar waar het kan thuis te werken. Alhoewel dat als dokter natuurlijk vaak moeilijk is. 

Toch vind ik het deze keer wel een bijzonder grote uitdaging om elkaar te kúnnen helpen. Waar in het voorjaar personeel werd vrijgespeeld omdat de reguliere zorg stillag, willen we deze nu juist wel laten doorgaan. We worden geconfronteerd met personeelsuitval door besmettingen, burn-out of quarantainemaatregelen. Ondanks al die hobbels moeten we door. Ik probeer dat te doen door vaker de vraag te stellen: wat kunnen we doen om elkaar te helpen?  

Alle initiatieven, groot en klein, om collega’s juist nu bij te staan, zijn welkom. Vandaag organiseren we vanuit de Federatie Medisch Specialisten een speciaal webinar ‘Help elkaar helpen’ waar onder andere het Rijnstate ziekenhuis zal vertellen over de artsen-flexpool die ze hebben opgezet. Ook laten we zien hoe het Amsterdam UMC arts-onderzoekers in twee dagen klaarstoomt om op reguliere verpleegafdelingen een helpende hand te bieden. Met deze praktische voorbeelden willen we inspireren om het capaciteitsprobleem dat met de dag toeneemt, te tackelen. 

Ik nodig je van harte uit deel te nemen aan dit webinar. Want we hebben elkaar nu meer nodig dan ooit. En stel jezelf de vraag: Wat kun jij nu doen om samen het verschil te maken? Help elkaar helpen. We hebben je nodig. 

Op donderdag 5 november om 19.30 uur organiseert de Federatie Medisch Specialisten het webinar ‘Help elkaar helpen’ over de aanpak om het capaciteitsprobleem op de verschillende afdelingen in de ziekenhuizen op te lossen. 

Peter Paul van Benthem 
Kno-arts en voorzitter Federatie Medisch Specialisten