Blog: 'Hebben we bedden?'

20 OKTOBER 2022

De acute zorg is regelmatig in het nieuws. Bijvoorbeeld als het gaat om (tijdelijke) sluiting van de spoedeisende hulp (seh) of het stijgend aantal ouderen dat daar terecht komt. Ook in de Tweede Kamer wordt er over de acute zorg gesproken en dan vooral over de vraag: hoe moeten we de acute zorg zo organiseren dat deze toegankelijk en betaalbaar blijft? Daarnaast heeft minister Kuipers een duidelijke visie. Belangrijk is dat alle plannen en ideeën over de acute zorg effect hebben op ons dagelijkse werk. Aanleiding voor mij om hierover in de podcast ‘Stem van de dokter’ met verschillende experts in gesprek te gaan. 

‘Hebben we bedden?' Voor spoedeisende hulp arts Heleen Huisman is dit de vraag waar ze doorgaans haar dienst mee begint. Was het tijdens de coronacrisis lange tijd dé vraag aan menig talkshowtafel, voor Heleen is het nog altijd dagelijkse praktijk. ‘En dat heeft effect op mijn werkplezier, op het werkplezier van het hele team en op de wachttijd en de behandeling van de patiënt’, zegt ze als ik haar spreek voor de podcastaflevering over acute zorg. Op de spoedeisende hulp in haar ziekenhuis Bernhoven ziet zij de stroom van patiënten toenemen en het type patiënten veranderen. Ze vertelt dat patiënten met een laagcomplexe acute zorgvraag niet meer op de seh komen. Tijdens kantoortijden gaan patiënten met een diep veneuze trombose direct naar de poli interne en patiënten met een eenvoudige fractuur die niet gereponeerd hoeft te worden, gaan na de röntgen direct naar de gipskamer. ‘Zo houden we meer zieke en complexe patiënten over en dat maakt ook dat de werkdruk navenant toeneemt.’ Dat de druk op de acute zorg hoog is en het knelt in de hele keten ervaart niet alleen Heleen Huisman, maar ook internist acute zorg Marjolein Kremers en bestuursvoorzitter van het Albert Schweitzer ziekenhuis Peter van der Meer. In het Albert Schweitzer ziekenhuis hebben ze weleens de spoedeisende hulp tijdelijk moeten sluiten. ‘Dat had deels met corona te maken. Daarnaast is het ziekteverzuim in de kliniek hoog. Het aantal bedden dat dan beschikbaar is, is dan beperkt. En dan heb je heel snel een opstopping op de spoedeisende hulp,’ geeft Peter van der Meer aan. Hij wil meer aandacht voor de arbeidsmarkt vanuit de politiek om het leuk te hebben en houden in de zorg.

Hoe kijken de sprekers aan tegen verdere concentratie van de spoedzorg? Marjolein Kremers concludeerde in haar promotieonderzoek dat er te weinig data beschikbaar is over de organisatie van de spoedeisende hulp in Nederland en dat het daardoor nog te vroeg is om ingrijpende besluiten te nemen over de herstructurering van spoedeisende hulp. ‘Ik wil minister Kuipers waarschuwen voor het doorduwen van centralisatie van zorg’, zegt zij. ‘En ik zou willen oproepen om zorgprofessionals zelf goede netwerken te laten vormen en regionale afspraken te maken, hoe die acute zorg behouden kan blijven. Dat kunnen we prima zelf.’ Ook de Federatie vindt het belangrijk dat er een regionaal sluitende keten van acute zorg is, waarbij we met name oog hebben voor de kwetsbare, multimorbide en oudere patiënt. Die wil je zo goed mogelijk dichtbij huis, bij een voor hen bekende dokter de (acute) zorg geven.

Luister de podcast

Peter Paul van Benthem 
Kno-arts en voorzitter Federatie Medisch Specialisten