Blog: Een heerlijk vak


11 DECEMBER 2019

Wat een prachtig vak hebben wij als medisch specialisten toch. Kijk eens naar alle medisch-inhoudelijke ontwikkelingen die zich in de afgelopen decennia hebben voorgedaan, de mogelijkheden die we heden ten dage hebben in diagnostisch en therapeutisch opzicht. Maar niet alleen in dat opzicht heb ik de zorg in de 25 jaar dat ik nu cardioloog ben zien veranderen. Zo is het contact tussen arts en patiënt (gelukkig) ook heel anders geworden. Maar vooral merkte ik gedurende mijn doktersbestaan dat kennis van de geneeskunde en een goed contact met de patiënt alleen niet meer voldoende zijn voor een arts om goede zorg te kunnen bieden. Want de grootste medische uitdagingen liggen niet in de spreekkamer maar in de politieke arena. 

Met de komst van dure (maar hartstikke goede) technologieën en medicijnen, met de vergrijzing, en met de stijging van het aantal chronische aandoeningen staan de budgetten in de zorg onder druk en moet er iets gebeuren. Dat was de reden voor mij om naast dokter ook aan de bestuurstafel plaats te nemen. Ik wilde de randvoorwaarden meebepalen om ervoor te zorgen dat je als dokter zo optimaal mogelijk kunt functioneren. Immers, wat er aan alle overlegtafels wordt besloten, komt uiteindelijk terecht in de spreekkamer. En daar vinden we als arts toch zeker ook wat van 

Binnenkort neem ik als bestuursvoorzitter afscheid van de Federatie Medisch Specialisten. Tot op de dag van vandaag ben ik er trots op dat we mogen werken in een gezondheidsstelsel dat aantoonbaar tot de beste van de wereld behoort. Een bevoorrechte en luxepositie. Ik ben er ook trots op wat we met de FMS, wetenschappelijke verenigingen en heel veel actieve medisch specialisten hebben bereikt. We hebben daadwerkelijk een positie aan de bestuurlijke tafels (en dat was jaren geleden voorwaar niet vanzelfsprekend), we brengen onze visie naar voren (denk aan het visiedocument Medisch Specialist 2025), we strijden voor de randvoorwaarden waaronder wij ons werk goed en met plezier kunnen doen, en we laten zien dat we ons medeverantwoordelijk voelen voor de inrichting van de zorg in Nederland. Die verantwoordelijkheid raakt wat mij betreft ook aan het vertrouwen dat we van de maatschappij hebben gekregen om jaarlijks 23 miljard euro te mogen uitgeven in de medisch-specialistische zorg. 

Dat betekent dat we als artsen ons eigen individuele en collectieve handelen steeds kritisch tegen het licht moeten houden. Dat we moeten blijven nadenken over wat doelmatige zorg is, en dat we daadwerkelijk samen met de patiënt beslissen over welke zorg voor hem of haar een toegevoegde waarde heeft, zinnig is. Gelijktijdig betekent het dat we voortdurend moeten staan voor ons vak, en zoveel als mogelijk met één stem naar voren moeten brengen wat we nodig hebben om dat te doen waar we voor zijn: het in al haar facetten leveren van de beste medisch-specialistische zorg in de wereld. En dat kunnen we! 

Wat ik nu ga doen? In elk geval lekker dokteren en ons heerlijke vak uitoefenen! 

Marcel Daniëls  
Cardioloog en algemeen voorzitter Federatie Medisch Specialisten 

Deze blog is vandaag gepubliceerd in Medisch Contact.