Blog: De toekomst van de medisch-specialistische zorg is in goede handen


3 DECEMBER 2020

In het turbulente jaar van de COVID-pandemie wordt medisch leiderschap getoond door medisch specialisten en andere zorgprofessionals. Dat medisch leiderschap zit er al vroeg in heb ik gemerkt. Bijvoorbeeld bij mijn aios op de afdeling KNO van het LUMC. Tijdens de eerste golf zijn zij op een cohort afdeling gaan werken om hun collega’s van de interne en longgeneeskunde te ontlasten en in de tweede golf zijn ook mijn arts-onderzoekers dit gaan doen.  

Er was zelfs een aios die in het verleden als anios een tijdje op de ic had gewerkt en daar nu weer naar terugging om zijn oud-collega’s bij te staan. Het gaf hem veel voldoening. Bij werkbezoeken zag ik dat aios ook in andere ziekenhuizen een belangrijke rol speelden. Ze maakten planningen, woonden crisisoverleggen bij, maakten protocollen en werkten samen met andere specialismen. De essentie is dat zij in crisistijd een stap naar voren deden en over de grenzen van hun eigen toekomstige specialisme heen durfden te kijken.  

De jonge dokters zijn onmisbaar geweest bij de bestrijding van deze COVID-crisis. En en passant laten ze in de praktijk zien wat de uitgangspunten zijn van de toekomstvisie die de Federatie Medisch Specialisten enkele jaren geleden publiceerde. In ons visiedocument 2025 hebben we de vier pilaren gedefinieerd waarop de toekomst van de beste zorg ter wereld gestoeld zou moeten zijn; zorg georganiseerd rondom de patiënt, gebruikmakend van netwerkgeneeskunde en met de nadruk op innovatie en leefstijl. De beste zorg ter wereld kun je alleen maar leveren als je ook de beste dokters hebt. Die vier pilaren zien we dan ook terug in de medische vervolgopleidingen. De inspanningen van ‘onze’ aios in de recente crisis geeft mij veel vertrouwen dat we op de goede weg zijn. 

Ik zie dan ook uit naar het jaarlijkse MMV-congres dat de Federatie aankomende woensdag organiseert. Maar liefst 1000 opleiders, aios, onderwijskundigen, leerhuismanagers, OOR-coördinatoren, bestuurders en andere geïnteresseerden hebben zich aangemeld om op interactieve wijze te worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de medische vervolgopleiding.  

In een jaar als dit is het van belang om de energie te voelen van al die jonge dokters. Hun leercurve was nog nooit zo stijl als het afgelopen jaar. Misschien niet altijd als het gaat om de competenties van hun eigen opleiding, maar wel wat betreft hun vorming als professional, zoals het tonen van medisch leiderschap. In een crisis moet je namelijk een stap naar voren doen en niet weglopen. En je moet je collega’s helpen in crisistijd, ook al betekent dit dat je zorg levert die misschien aan de rand van je competentiegebied zit.  

De COVID-pandemie is een unieke situatie die zich gelukkig niet vaak voordoet, maar waarbij veel jonge dokters iets hebben geleerd over zichzelf en bij anderen hebben gezien hoe het niet moet of wel moet. Deze ervaring dragen zij de rest van hun professionele carrière met zich mee en is zeer waardevol voor hun professionele vorming.  

Het is ongelofelijk wat de aios samen met betrokken opleiders voor elkaar hebben gebokst. De energie, de eagerness, de inspiratie en de vernieuwing die zij met zich meebrengen was nog nooit zo aanstekelijk als in het afgelopen jaar. De toekomst van de medisch-specialistische zorg is in goede handen.  

Op woensdag 9 december organiseert de Federatie Medisch Specialisten het MMV-congres, dat dit jaar voor het eerst digitaal plaatsvindt. 

Peter Paul van Benthem 
Kno-arts en voorzitter Federatie Medisch Specialisten