Blog: Bevlogen tegen de klippen op


14 DECEMBER 2020

Vrijdag bracht ik een bezoek aan het Zuyderland Medisch Centrum in Limburg, locatie Sittard-Geleen. Een van de mooiste ziekenhuizen van Nederland. Het ziekenhuis is zwaar getroffen tijdens de eerste COVID-golf. Op het moment dat ik op bezoek ben, hebben ze net hun 1.000ste COVID-patiënt opgenomen. Trots vertellen ze me hoe ze met elkaar die enorme eerste piek hebben verwerkt en daarna weer zijn opgekrabbeld om door te gaan met de tweede golf.  

De woorden ‘samen’ en ‘team’ heb ik nog nooit zo vaak gehoord. Emoties worden niet onderdrukt. Als ze opnieuw geboren mogen worden, kiezen ze elkaar als familie uit. Moeilijk vinden ze het wel dat nu de pandemie met name in het westen van Nederland wordt gevoeld, er bovenmatig veel aanspraak op hun capaciteit wordt gemaakt. Terwijl ze zelf nog niet goed ‘opgeschaald’ zijn om de reguliere zorg te verlenen, en ze in de eerste golf slechts 19 keer hebben gevraagd om overplaatsing van hun patiënten.  

Het Zuyderland is een verdomd goed georganiseerd ziekenhuis, met een bestuursraad met inbreng van de medische staf op alle niveaus. In een crisis betaalt dat zich uit. Tijdens de rondleiding spreek ik met een bevlogen hoofdverpleegkundige van de intensive care. Zij vertelt dat ze eigenlijk vrij is vandaag, maar ons heel graag wil laten weten hoe trots ze op haar afdeling is, en dus toch maar even naar het ziekenhuis is gekomen. Ook verontschuldigt ze zich omdat ze niet zoveel tijd voor ons heeft, want op de spoedeisende hulp is een personeelsprobleem en ze moet zich omkleden om daar te gaan helpen. Alle andere krachten zoals anesthesiemedewerkers en operatieassistenten zijn op de ic nu echt nodig.  

Ik vertel haar dat het aantal besmettingen en het door het LCPS geprognosticeerde aantal ziekenhuisopnames gestaag oploopt. En dat ik helaas verwacht dat ze nieuwe dienstroosters moet gaan maken voor de kerst. Ik zie wanhoop en ongeloof. Dat achtervolgt me. Zoveel plichtsbesef waaraan de eigen rustdag ondergeschikt is. Bevlogen tegen de klippen op. Ik peins over de slechte prognoses en de betekenis daarvan. De pijnlijke besluiten van ziekenhuizen die veel kerstverloven moeten gaan intrekken.  

Ik ben blij met de urgentie die spreekt uit het extra overleg in het Catshuis zondag, en de extra ministerraad en aangekondigde persconferentie van vandaag. We staan weer op een belangrijk kruispunt in het bezweren van deze crisis! 

Peter Paul van Benthem 
Kno-arts en voorzitter Federatie Medisch Specialisten