Blog: Artsen die zich uitspreken

17 APRIL 2024

Wat doen dokters eigenlijk buiten de spreekkamer? Dat is een vraag die niet alleen binnen onze beroepsgroep leeft, maar ook onder het brede publiek. Dokters vervullen een essentiële rol in het maatschappelijk debat, door voorlichting te geven. Dokters spreken zich uit. Ze stappen daarmee letterlijk uit de spreekkamer, bijvoorbeeld door desinformatie te bestrijden op TikTok, alarm te slaan over de gevaren van vapen, of om zorgen te uiten over terugkerende kinderziektes. Tijdens de coronacrisis hebben we gezien hoe artsen de samenleving voorlichtten over het virus en vanuit de frontlinie vertelden hoe het eraan toeging in de ziekenhuizen.  

Mensen vertrouwen op artsen voor betrouwbare informatie, juist bij moeilijke vraagstukken. Ze verwachten adviezen die recht doen aan de stand van de wetenschap en de vertaling daarvan naar de dagelijkse praktijk. Maar wat als artsen zich publiekelijk uitspreken en de reacties daarop buitensporig zijn? Want ook artsen zijn niet vrijgesteld van online hetzes.  

Stoppen we dan? Moeten we als artsen dan onze toon matigen of minder vaak aanschuiven aan de talkshowtafels? Een olifantenhuid lijkt tegenwoordig wel een noodzakelijke voorwaarde om bestand te zijn tegen de vele online kritiek, maar eigenlijk is dat heel raar. Het is schrijnend om te zien wanneer onze collega’s te maken krijgen met verdachtmakingen, valse beschuldigingen of zelfs bedreigingen. Na de coronacrisis had ik gehoopt op een afname hiervan, maar het is ontmoedigend om te zien dat het alsnog doorgaat. 

Ik vind het bewonderenswaardig hoe deze medisch specialisten zich blijven inzetten, wetende dat hun woorden vaak raken aan zaken die diep persoonlijk zijn; ons leven, onze geliefden, onze gezondheid. Juist omdat de vraagstukken emotioneel kunnen zijn is het oké als er (stevig) debat volgt, maar als het overslaat naar persoonlijke aanvallen dan is dat niet oké. Het is belangrijk om elkaar als mensen te blijven zien en respectvol met elkaar om te gaan. 

De maatschappij vraagt van dokters om voorlichting over gezondheidskwesties die ons raken. Dokters willen graag die rol vervullen. Vanuit onze expertise willen we blijven voorlichten en signaleren, maar dan moeten we wel samen de grens bewaken tussen een debat en onheuse bejegening. Alleen dan kunnen we als maatschappij blijven profiteren van de waardevolle bijdragen van onze medisch professionals.

Piet-Hein Buiting 
Voorzitter Federatie Medisch Specialisten
 

Foto