Blog: Alle handen aan het bed gevaccineerd


24 MAART 2021

De frustratie over het gebrek aan COVID-19 vaccins in de ziekenhuizen is bij medisch specialisten en alle andere zorgmedewerkers groot. Natuurlijk begrijpen wij als geen ander dat de mensen die het grootste risico op complicaties lopen bij het krijgen van COVID-19 als eerste gevaccineerd moeten worden. Maar tegelijkertijd spreek en hoor ik regelmatig medisch specialisten die bezorgd zijn. Bezorgd over hun eigen veiligheid, of bezorgd over de beschikbare zorgcapaciteit omdat ze hun nog niet gevaccineerde collega’s zien uitvallen door besmetting met COVID-19 of door een periode van quarantaine. 

Ik snap deze frustratie want we zien dat er bij regelmaat, uitbraken zijn in de ziekenhuizen waarbij hele afdelingen plat komen te liggen. Zeker in deze periode is dat vreselijk, waarbij we in ‘het oog van de storm’ zitten en we toch ook nog proberen zoveel mogelijk uitgestelde zorg in te halen. Opnieuw moeten we patiënten bellen dat hun behandeling wordt uitgesteld. Uiteindelijk gaat dit zich wreken, waarbij de kans op gezondheidsschade en verlies van levensjaren groter wordt.  

Twee weken geleden is een patiënt op mijn afdeling voorafgaande aan zijn operatie negatief getest. Echter enige dagen postoperatief kreeg de patiënt klachten en bleek COVID-19 te hebben. Dit heeft geleid tot besmetting van vele verpleegkundigen en ook dokters, om nog maar te zwijgen over het aantal collega’s en hun thuisfront dat vervolgens in quarantaine moest of ook ziek werd. Ook het vaccineren van ‘handen aan het bed’ in de ziekenhuizen is dus heel belangrijk voor het behoud van voldoende ziekenhuiscapaciteit.  

De afgelopen tijd heb ik samen met de NVZ en de NFU veel gesprekken gevoerd aan de bestuurlijke tafels over het ter beschikking stellen van extra vaccins voor het ziekenhuispersoneel. Ook al omdat we bezig zijn met het voorbereiden van ons ‘Raamwerk voor optimaliseren en maximaliseren van klinische capaciteit voorafgaand aan en ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie’. Gelukkig hebben deze gesprekken er mede toe geleid dat er nog eens ongeveer 35.000 vaccins ter beschikking komen voor de ziekenhuizen. We hadden liever meer gehad, maar stapje voor stapje komen we hopelijk waar we wezen willen. Alle handen aan het bed gevaccineerd! 

Peter Paul van Benthem 
Kno-arts en voorzitter Federatie Medisch Specialisten