Betere informatievoorziening voor vergroten vaccinatiebereidheid

‘Een informatiekloof mag niet leiden tot een gezondheidskloof’. Dat is de boodschap van de nieuwe website www.gezondheidskloof.nl. Met de website willen initiatiefnemers internist Robin Peeters en huisarts Shakib Sana zorgen voor een betere informatievoorziening in kwetsbare wijken, om daarmee de vaccinatiebereidheid te vergroten.

Met name onder inwoners in kwetsbare wijken is de vaccinatiebereidheid lager dan in andere wijken. Terwijl juist deze bewoners een hogere kans hebben om COVID-19 te krijgen. Via de website worden zorgprofessionals gekoppeld aan instanties die behoefte hebben aan voorlichting zoals scholen, buurthuizen, kerken en moskeeën. Zorgprofessionals gaan vervolgens in begrijpelijke en oorspronkelijke taal ter plaatse voorlichting geven. Tijdens deze informatiesessies wordt antwoord gegeven op vragen als: is het vaccin veilig? Wat zijn de bijwerkingen? En wat als ik me niet laat vaccineren? Zowel zorgprofessionals als instanties kunnen zich aanmelden op de website.

Meer informatie: www.gezondheidskloof.nl