Artsencoalitie: vraag actief naar thuissituatie

Er lijkt minder aandacht te zijn voor signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld, zegt de Artsencoalitie kindermishandeling en huiselijk geweld. Het landelijk aantal adviesvragen en meldingen bij Veilig Thuis blijft namelijk momenteel gelijk, terwijl bekend is dat spanningen binnenshuis oplopen. De Artsencoalitie doet dan ook een oproep aan alle artsen om actiever te vragen naar de thuissituatie en hulp aan te bieden. Ook burgers worden opgeroepen om actief om hulp te vragen.

De Artsencoalitie wordt gevormd door de KNMG, de Jeugdartsen Nederland (AJN) (AJN), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp artsen (NVSHA) Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) en de Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling (VVAK).

Lees het nieuwsbericht op de website van de KNMG