Artsen blijven zich inzetten voor optimale behandelingen

Patiënten moeten kunnen vertrouwen op de meest optimale behandeling, en daarbij mag de prijs van de behandeling nooit leidend zijn. Een rondgang onder ruim 1300 medisch specialisten laat zien dat artsen nog altijd volgens dit principe handelen. De Federatie Medisch Specialisten ondervroeg haar achterban in reactie op de discussie rondom dure behandelingen met geneesmiddelen en de berichtgeving in de media hierover. Hierbij kwamen signalen naar voren dat patiënten bepaalde medicijnen niet zouden krijgen vanwege de hoge prijs.

Doorverwijzen

Bij de enquête gaven de medisch specialisten aan zich steeds aan de richtlijnen te kunnen houden, ook bij het voorschrijven van dure geneesmiddelen. Weliswaar voelde een deel (26%) zich belemmerd om binnen de eigen instelling dure geneesmiddelen voor te schrijven, maar daarmee hebben zij nooit een patiënt een behandeling hoeven onthouden. Soms voelden zij zich wel genoodzaakt om patiënten naar een ander ziekenhuis te verwijzen. Dit kan het gevolg zijn van budgettaire beperkingen in het eigen ziekenhuis als gevolg van afspraken met zorgverzekeraars. Maar doorsturen van patiënten is niet altijd ongewenst als artsen de concentratie van zorg zinvol vinden. Bijvoorbeeld bij het nieuwe middel nivolumab tegen vormen van longkanker: hiervoor heeft de Nederlandse Vereniging van Longartsen een aantal specifieke centra aangewezen.

Zorgen

Uit de reacties van de 1300 medisch specialisten trekt de Federatie de conclusie dat zij zich op dit moment niet onder druk laten zetten om bepaalde medicijnen niet voor te schrijven, omdat ze te duur zouden zijn. Wel maken de artsen en de Federatie zich zorgen over steeds hoger wordende kosten van geneesmiddelen en de belasting hiervan op het budget van de ziekenhuizen. De Federatie zet zich daarom samen met andere partijen zoals Zorgverzekeraars Nederland, het ministerie van VWS en de ziekenhuizen in om tot een structurele oplossing te komen. Een oplossing waarbij een medisch specialist kan doen wat hij of zij moet doen: ervoor zorgen dat een patiënt altijd de meest optimale behandeling krijgt. Dit uitgangspunt staat ook centraal voor de taakgroep Dure geneesmiddelen die de Federatie heeft opgericht.