AMS-onderhandelingen uitgesteld vanwege COVID-19

De onderhandelingen voor een nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS), die medio april zouden starten, zijn uitgesteld tot later dit jaar. Medisch specialisten en ziekenhuisbestuurders zijn nu volop bezig met het bestrijden van de COVID-19 epidemie. Daarnaast willen de Federatie en de LAD de medisch specialisten werkzaam in dienstverband in algemene ziekenhuizen meer tijd geven om input te geven voor de onderhandelingen.

De Federatie Medisch Specialisten en de LAD willen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in een nieuwe AMS onder andere concretere afspraken maken over gezond en veilig werken en duurzame inzetbaarheid. Voor de onderhandelingen is het essentieel dat de Federatie en de LAD een goed beeld hebben van de situatie in alle algemene ziekenhuizen. Begin maart is daarom een enquête uitgezet onder Verenigingen van Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD’s). Vanwege de COVID-19 epidemie zijn de VMSD’s echter nog niet of onvoldoende in de gelegenheid geweest deze in te vullen. De enquête blijft dan ook voorlopig open staan.

Medisch specialisten in dienstverband in algemene ziekenhuizen worden geïnformeerd zodra de onderhandelingen van start gaan. Voor vragen kunnen medisch specialisten terecht bij het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie en de LAD.