Afwegingen bij psychiatrische behandeling tijdens COVID-19 pandemie

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) biedt psychiaters handvatten bij de klinische besluitvorming rondom de COVID-19-pandemie. Een stappenplan in de nieuwe leidraad ‘Afwegingen psychiatrische behandeling tijdens COVID-19 pandemie’ beschrijft welke gegevens verzameld moeten worden en hoe de psychiater verschillende belangen kan afwegen. In het document is ook aandacht voor de diverse wettelijke kaders die hierin een rol spelen.

Door de COVID-19 pandemie moeten er nieuwe vragen en overwegingen aan de reguliere besluitvorming toegevoegd worden. Ook levert deze crisis voor psychiaters nieuwe medisch-ethische dilemma’s op. In het document maakt de NVvP onderscheid tussen de belangen van de individuele patiënt, de kwaliteit en veiligheid van zorg voor andere patiënten in een kliniek of instelling, maatschappelijke belangen, en de algemene volksgezondheid. Met het stappenplan kan bijvoorbeeld de volgende vraag makkelijker beantwoord worden: Wat betekent het voor een opname-indicatiestelling als een patiënt een COVID-19 besmetting heeft, waardoor andere opgenomen patiënten en personeel besmet kunnen raken?

Download de leidraad Afwegingen psychiatrische behandeling tijdens COVID-19 pandemie