‘Acceptabele belastbaarheid van de zorg is een ankerpunt’

In de brief aan de Tweede Kamer van donderdag 16 april schrijft minister De Jonge van VWS dat in de volgende fase van de bestrijding van de COVID-19 epidemie ‘acceptabele belastbaarheid van de zorg’ een ankerpunt is. ‘Het aantal IC-opnames vlakt weliswaar af, maar de druk op onze ziekenhuizen is nog steeds hoog. Zij moeten ook straks goede zorg aan zowel COVID-19 patiënten als aan patiënten binnen de reguliere zorg kunnen leveren’, zo schrijft De Jonge.

Wat betreft het opstarten van de reguliere zorg schrijft de minister dat hiervoor voldoende inzetbaarheid van zorgpersoneel en voldoende beschermingsmiddelen nodig zijn, en dat het mogelijk moet zijn om zorg op afstand te leveren. De NZa is gevraagd het opstarten van de reguliere zorg te coördineren.

Beschermingsmiddelen

De minister van VWS informeerde de Tweede Kamer ook over de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) heeft sinds 27 maart circa 20 miljoen chirurgische mondmaskers, 3 miljoen FFP2/FFP3 maskers, 9,5 miljoen handschoenen en meer dan 1 miljoen jassen en schorten verdeeld. Het ministerie stelt dat een deel van de FFP2-maskers niet volledig bleek te voldoen aan de veronderstelde eisen. Het RIVM heeft een aanvullende gebruikersinstructie opgesteld voor deze maskers. Naast de schaarste aan mondkapjes zijn er zorgen over een dreigend tekort aan isolatiejassen. Het ministerie heeft daarom afspraken gemaakt over centrale reiniging van gebruikte isolatiekleding. Aanvullend zal het RIVM een richtlijn opstellen voor goed gebruik van jassen en kleding.

Beschikbaarheid geneesmiddelen

Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen zet zich in om de eigen bereidingen van geneesmiddelen door Nederlandse ziekenhuisapotheken te vergroten. De minister schrijft dat er bijzondere aandacht is voor het geneesmiddel propofol, omdat er zorgen zijn over de beschikbaarheid op middellange termijn. Gezamenlijk met de IGJ wordt ook de productie van geneesmiddelen in Nederland onderzocht, waaronder voor het middel propofol. De Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) actualiseert behandelopties met medicijnen bij COVID-19. Momenteel zijn er in Nederland elf goedgekeurde klinische onderzoeken naar geneesmiddelen bij de behandeling van COVID-19.

Meer inzicht in testcapaciteit

Tot slot laat de minister weten dat er gewerkt wordt aan scenario’s waarbij stapsgewijs nieuwe doelgroepen toegang krijgen tot testen. Op dit moment worden er dagelijks tussen de 4000 en 6000 testen uitgevoerd. In opdracht van de Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCT) wordt er momenteel een capaciteitsmodel ontwikkeld, waarmee er op wekelijkse basis inzicht kan worden gegeven in de gebruikte testcapaciteit en de beschikbare voorraden per laboratorium. De Taskforce Serologie werkt aan een plan van aanpak voor de inzet van serologische testen.

Kamerdebat

Op 16 april vond er ook een debat in de Tweede Kamer plaats. Vooraf kregen Kamerleden een technische briefing van Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM, Sjaak de Gouw (directeur publieke gezondheid GGD en GHOR Hollands Midden), Nienke Nieuwenhuizen (voorzitter-bestuurder Verenso) en Ronnie van Diemen – Steenvoorde, Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Lees het verslag van het Kamerdebat
Lees de samenvatting van het Kamerdebat