Aanvulling op het tijdelijk beleidskader

Minister De Jonge (VWS) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het tijdelijk beleidskader voor het waarborgen van acute zorg in de COVID-19 pandemie wordt aangevuld met afspraken over de ic-afhankelijke kritieke planbare zorg. Deze zorg betreft in het algemeen complexe en ingrijpende operaties waarbij intensieve bewaking of stabilisatie na de operatie noodzakelijk is, zoals beademing of ondersteuning van het hart of de bloeddruk. Voorbeelden hiervan zijn openhartoperaties, hersenoperaties of grote oncologische chirurgie. De aanvulling is nodig om de toegang tot de ic-afhankelijke kritieke planbare zorg te borgen ondanks de afkondiging van de huidige fase 2c.

De Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) zijn de initiatiefnemers van deze aanvulling op het beleidskader, dat vervolgens onder leiding van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en andere veldpartijen is opgesteld. De aanvulling behelst onder meer dat er bij het bovenregionaal spreiden van COVID-19 patiënten door het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) expliciet rekening gehouden wordt met het borgen van reguliere ic-afhankelijke kritiek planbare zorg. Dat kan betekenen dat in een regio het ene ziekenhuis verhoudingsgewijs meer COVID-19 patiënten opvangt, zodat in een ander ziekenhuis complexe en ingrijpende operaties door kunnen blijven gaan.

Het afschalen en opschalen van non-COVID zorg gebeurt aan de hand van de handvatten van de Federatie, waarbij voorop staat dat besluitvorming begint én eindigt bij het goede gesprek tussen individuele patiënt en de zorgprofessional. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de NZa zien er samen op toe dat de noodzakelijke afspraken worden gemaakt. Daarnaast is afgesproken dat zelfstandige klinieken tijdens fase 2 planbare zorg blijven leveren, zolang dit de (semi-)acute zorg en ic-afhankelijke kritiek planbare zorg niet in de weg staat.

Lees de Kamerbrief

Download de aanvulling op het tijdelijk beleidskader