Aanpassing leidraad COVID-19 Testbeleid en inzet zorgmedewerkers

Het expertiseteam Infectiepreventie van de Federatie Medisch Specialisten heeft de leidraad ‘Testbeleid en inzet zorgmedewerkers in het ziekenhuis’ aangepast. De aanleiding om de leidraad te herzien is het 129e OMT-advies van medio november waarin, gezien de toename van de besmettingen, geadviseerd wordt om gevaccineerde huisgenoten van een positief getest persoon weer in quarantaine te plaatsen. Dit advies van het OMT is nu ook door vertaald in het beleid voor zorgmedewerkers in de ziekenhuizen, zodat zorgpersoneel en patiënten zo goed mogelijk beschermd zijn tegen besmetting.

Andreas Voss, voorzitter van de expertisegroep: ‘We zijn ons er terdege van bewust dat er momenteel spanning staat op enerzijds de bescherming van personeel en patiënten en anderzijds de beschikbaarheid van personeel. In deze tijden waarin de personele krapte de grootste uitdaging is voor alle ziekenhuizen en instellingen kunnen we met deze update van de leidraad deze dilemma’s niet oplossen, maar we bieden wel aan de hand van de laatste kennis- en ervaringsgegevens zo goed mogelijk houvast en handelingsperspectief in de huidige situatie.’

De aanpassing van de leidraad heeft betrekking op zorgmedewerkers zonder coronaklachten, met een positief geteste huisgenoot of die nauw contact hebben gehad met een positief getest persoon zoals een collega of patiënt. Dat wil zeggen: contact gedurende meer dan 15 min en op minder dan 1,5 meter afstand, waarbij onvoldoende bescherming is geweest tijdens het contact. In dat geval geldt nu voor hen het volgende advies:

  • Voor ongevaccineerde medewerkers geldt: Blijf thuis en laat je testen op dag 1 en 5. Bij negatieve testuitslag op dag 5, kun je werken met chirurgisch mond neus masker tot dag 10. (Voorheen gold het advies dat deze medewerkers nog inzetbaar waren in het ziekenhuis in afwachting van de testuitslag als ze van kritisch belang zijn voor de zorgcontinuïteit).
  • Voor gevaccineerde medewerkers geldt: Blijf thuis en laat je testen op dag 1 en 5. Bij negatieve testuitslag op dag 5, kun je werken met chirurgisch mond neus masker tot dag 10. Als je van kritisch belang bent voor de zorgcontinuïteit, dan ben je direct inzetbaar voor patiëntgebonden werkzaamheden met chirurgisch mond neus masker in afwachting van de testuitslag. Bij een positieve testuitslag blijf je direct thuis. (Voorheen gold het advies dat zij in afwachting van de testuitslag inzetbaar waren voor patiëntgebonden werkzaamheden).

Deze leidraad is ontwikkeld door het expertiseteam infectiepreventie van de Federatie Medisch Specialisten. Alle leden van het Expertiseteam Infectiepreventie zijn door de betreffende wetenschappelijke verenigingen gemandateerd.

Bekijk de aangepaste leidraad