Aanpak arbeidsmarktproblematiek startende medisch specialisten

De Federatie Medisch Specialisten, NFU, NVZ, LAD en DJS vragen in een brief aan algemene en academische ziekenhuisbesturen en -management, en aan besturen van medisch-specialistische bedrijven in algemene ziekenhuizen aandacht voor de positie van startende medisch specialisten. De brief bevat adviezen en oplossingsrichtingen die zijn opgesteld door de Taskforce Arbeidsmarktproblematiek Medisch Specialisten. Deze taskforce heeft zich gebogen over de problematiek van oplopende werkloosheid en een gebrek aan vaste posities bij startende medisch specialisten.

De taskforce, bestaande uit vijfentwintig leden waaronder medisch specialisten, bestuurders en aios, geeft een aantal oplossingsrichtingen om ruimte te maken voor het aanstellen van startende medisch specialisten. De brief bevat in beginsel oplossingsrichtingen op de korte termijn, denk aan actief beleid voor bijvoorbeeld het normaliseren van de werkweek, dekking van diensten, loopbaanontwikkeling, werkplezier, duobanen en een pensioenplan. 

Met name bij internisten, cardiologen, chirurgen, mdl-artsen en orthopeden zijn er zorgen over de werkloosheid en een gebrek aan vaste posities bij startende medisch specialisten. Veel jonge artsen dreigen het vak te verlaten wegens gebrek aan perspectief, terwijl zij op termijn hard nodig zijn om de zorg van hoge kwaliteit, betaalbaar en toegankelijk te houden.

Bekijk de brief met adviezen

Bijna 2.000 startende medisch specialisten vulden begin dit jaar de Loopbaanmonitor Medisch Specialisten in. Zij beantwoordden vragen over onder andere werkplezier, werkdruk, arbeidsvoorwaarden en ambities. Bekijk alle resultaten op www.loopbaanmonitormedischspecialisten.nl