Aandacht voor nazorg nodig

Er ontstaat een omvangrijke groep COVID-19 patiënten die langdurig op de intensive care heeft gelegen of op de COVID-19 afdeling opgenomen is geweest. Het webinar van donderdag 28 mei van de Federatie Medisch Specialisten, waarvoor meer dan 1000 mensen zich hadden ingeschreven, was daarom in zijn geheel gewijd aan de nazorg voor COVID-19 patiënten.

Meta van der Woude, anesthesioloog-intensivist in het Zuyderland die met COVID-19 op haar eigen ic terechtkwam, trapte het webinar af met een indrukwekkend verhaal over haar eigen opname. Van der Woude ging vooral in op de periode na de ic, haar moeizame herstel, de effecten op haar lichaam en geest en over de inrichting van de nazorg die zij kreeg en nog steeds krijgt.

Met een gevarieerd programma waarin persoonlijke, en praktijkverhalen werden afgewisseld, was er ook veel aandacht voor de adviezen die door de multidisciplinaire werkgroepen van de Federatie zijn geformuleerd voor nazorg aan COVID-19 patiënten. Waaronder de net gepubliceerde leidraad over nazorg van COVID-19 patiënten die in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest, maar niet op de intensive care terecht zijn gekomen. Het is de verwachting dat een deel van de COVID-19 patiënten fysieke, cognitieve en/of psychische klachten zal houden. Adequate nazorg voor deze patiënten is essentieel. In de leidraad zijn adviezen opgenomen voor de nazorg van COVID-19 (verdachte) patiënten die behandeld zijn in eerste lijn en patiënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis.

Andere sprekers onder voorzitterschap van Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem waren:

  • Marianne Brackel, arts, voorzitter IC Connect | Wat is PICS en wat kunnen we eraan doen?
  • Herman Holtstlag, revalidatiearts, Amsterdam UMC | Leidraad Nazorg voor IC-patiënten met COVID-19
  • Monique Reijers, longarts, Radboudumc | Leidraad Nazorg voor niet-IC patiënten met COVID-19
  • Jako Burgers, huisarts, strategisch-medisch adviseur NHG | Waar krijgt de huisarts mee te maken?
  • Angele Kerckhoffs, internist-ouderengeneeskunde en Corrie Siegers, physician assistant, Jeroen Bosch Ziekenhuis | Voorbeeld van inrichting nazorg in de regio Den Bosch

Panelleden van de avond waren: Indira Tendolkar, neuroloog, psychiater| Ellen Elbrecht, klinisch geriater | Monique Reijers, longarts | Marijke van der Steen, internist-intensivist | Goof Schep, sportarts | Selma Tromp, bestuurslid portefeuille kwaliteit Federatie Medisch Specialisten.

Kijk het webinar terug.