Aandacht politiek voor IC-capaciteit

De Tweede Kamer is door minister De Jonge van VWS via een uitgebreide brief geïnformeerd over de beschikbare IC-capaciteit, de beschikbaarheid van hulp- en beschermingsmiddelen en de verpleeghuiszorg. In de brief schrijft de minister daarnaast dat er nieuwe maatregelen worden aangekondigd.

Nieuwe maatregelen

Er wordt met een consortium van bedrijven en technische universiteiten gekeken naar mogelijkheden om in Nederland eigen productiecapaciteit voor beademingsapparatuur op te zetten. Daarnaast werkt het ministerie in Europees verband aan een gezamenlijke inkoop van benodigde medische apparatuur. Tot slot kondigt minister De Jonge aan dat de wettelijke maximumprijzen voor geneesmiddelen voor een termijn van zes maanden zullen worden losgelaten. Met deze maatregelen hoopt de minister tekorten van geneesmiddelen te voorkomen. De definitieve criteria van deze maatregel worden deze week vastgesteld.

Technische briefing en debat

Aankomende week wordt er ook in de Tweede Kamer weer gesproken over COVID-19. Op woensdag 25 maart vindt er wederom een technische briefing plaats over COVID-19 met Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM en Diederik Gommers, anesthesioloog-intensivist, en voorzitter Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Op donderdag 26 maart debatteert de Tweede Kamer met de regering over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Voorafgaand aan het debat zal minister de Jonge opnieuw een update sturen met daarin de stand van zaken.