600 juridische vragen

In het eerste kwartaal van 2019 namen de juristen van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD zo’n 600 juridische dossiers in behandeling. De meeste vragen komen van medisch specialisten (60%) en hebben betrekking op arbeidsrecht. Zo zijn er veel vragen over arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden en arbeidsconflicten. In 20% van de gevallen betreft het ondernemingsrechtvragen, bijvoorbeeld over goodwill en het maken van afspraken met Medisch Specialistische Bedrijven.

Ik ben ziek, wat nu?

Zo wordt regelmatig geïnformeerd naar de rechten en plichten van iemand die ziek is. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid mag de werkgever onder bepaalde voorwaarden de arbeidsovereenkomst beëindigen als er geen uitzicht is op herstel. Werknemers die het niet eens zijn met een ontslagaanvraag kunnen advies juridisch inwinnen bij de Federatie en de LAD. Maar er zijn ook veel vragen over het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst en over verlof en salaris.

Opleidingsgeschillen

Iedereen die is aangesloten bij de Federatie en/of de LAD kan terecht voor juridische ondersteuning. Zij kunnen kosteloos voor 20 uur per jaar van deze dienstverlening gebruikmaken. Eén op de zeven dossiers die dit jaar in behandeling zijn genomen, betrof aios. Vaak zijn dat opleidingsgeschillen. De juristen van de Federatie en de LAD kunnen aios bijstaan tijdens een eventuele procedure. Bijvoorbeeld als een opleider besluit om punt achter de opleiding zetten. Naast medisch specialisten en aios kwam één op de vijf verzoeken om juridisch advies van andere zorgprofessionals, zoals basisartsen, SEH-artsen, sociaal geneeskundigen en specialisten ouderengeneeskunde.

Wetgeving

Voor een aantal dossiers werken de Federatie en de LAD samen met de KNMG, bijvoorbeeld als het gaat om toekomstige wetgeving zoals de Wet BIG, WKKGZ, en WMG. Maar ook wetenschappelijke verenigingen krijgen advies, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, kwaliteitsregistratie en richtlijnen.

Bel 088-1344112

Ook een juridische vraag? Bel 088 -1344112. De juristen van het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie en de LAD zijn elke werkdag bereikbaar tussen 8.30 en 17.30 uur. Lees meer informatie en bekijk per rechtsgebied de meest gestelde vragen.