Zelf aan de slag

Ga direct naar: Aanpak | Inspiratie | Een bestaande innovatie implementeren | Bestaande innovatieprojecten

Aanpak

Ga je een eigen innovatieproject opzetten? Maak dan gebruik van een van de onderstaande documenten:

 • De Tool projectmatig werken helpt je een eigen innovatieproject projectmatig efficiënt aan te pakken. Hoe start je een project? Hoe werk je volgens de werkwijze: plan - do- check - act? En hoe ga je om met weerstand? 
 • Het stappenplan nieuwe thema’s beschrijft in stappen hoe je een nieuw thema, zoals een eigen innovatieproject, kunt concretiseren tot een opleidingstraject. Het stappenplan is opgezet als een format dat je zelf kunt invullen. Leg met het stappenplan je doelen, aanpak en afspraken over begeleiding concreet vast. Bespreek het stappenplan vervolgens in samenspraak met je opleider om zo je innovatieproject in gang te zetten. 
 • De how-to: Verwonder en verbeterproject in de vervolgopleidingen legt uit hoe je een project in verschillende stappen kunt aanpakken. Verwonder jij je op de werkvloer wel eens over een bepaalde werkwijze en zie jij hoe een medische innovatie dit kan verbeteren? Neem dan zeker hier een kijkje of kijk op bewustzijnsproject.nl
 • Het stappenplan implementatie van zorgtechnologie beschrijft uitgebreid welke veertien stappen je moet doorlopen om het implementeren van zorgtechnologie in een zorgorganisatie voor elkaar te krijgen. Bij elke stap lees je uitleg, hulp, algemene tips en praktische voorbeelden. 
 • De Implementatietoolkit Technologie in de zorg geeft in verscheidende stappen weer hoe je technologie in de zorg kunt implementeren.
Telefoon met iconen

Inspiratie

Laat je inspireren door de implementatie of doorontwikkeling van technologische ontwikkelingen in het ziekenhuis zoals:

 • Beeldbellen;
 • Telemonitoring;
 • EPD;
 • Nieuwe, technische apparatuur;
 • Apps voor e-health. 

Doe ideeën op voor innovatieprojecten op een van de volgende websites:

 • ICT&health: het officiële en grootste kennisplatform waar kennis over zorginnovatie gedeeld wordt.
 • Emerce E-Health: een online kanaal waar kennisdeling over e-health plaatsvindt. 
 • Zorginnovatie: een platform en netwerk waar zorginnovaties gedeeld worden en co-creatie ontstaat.  
 • ZonMw: een organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, waar interessante e-health projecten weergegeven staan.  
 • Peter Joosten Ehealth: een persoonlijke webpagina van een spreker over e-health met allerlei documentatie, video’s en apps. 
Medisch specialist aan het beeldbellen

Een bestaande innovatie implementeren

Ken je een interessante innovatie die je in je eigen omgeving wilt implementeren? Dan zou je de volgende stappen kunnen doorlopen:

1. Zorg dat je goed geïnformeerd bent over de innovatie en de bevindingen elders.
2. Benader de projectleider van het bestaande innovatieproject.
3. Bespreek de wenselijkheid en toepasbaarheid van de innovatie in jouw ziekenhuis/context.
4. Creëer draagvlak voor je innovatie.  
5. Zorg voor een juiste afstemming met je opleider.
6. Baken af welke rol jij kunt vervullen en hoe dit bijdraagt aan je opleiding.
7. Stel een plan van aanpak, projectplan, stappenplan of businesscase op. 
Gebruik hiervoor de bovengenoemde documenten en tools.
8. Voer (jouw rol in) het project uit en breng de innovatie in praktijk.
9. Evalueer je innovatieproject en concretiseer eventuele vervolgstappen. 

Baken af welke rol jij kunt vervullen en hoe dit bijdraagt aan je opleiding

Bestaande innovatieprojecten

Ben je benieuwd naar bestaande innovatieprojecten of wil je je netwerk uitbreiden? Neem dan een kijkje op de volgende websites.

Nell.eu: op deze website staat een overzicht van alle e-health projecten waar NeLL aan (mee)werkt. NeLL is een onafhankelijk kennisplatform dat allerlei diensten aanbiedt voor e-health oplossingen. Ze beschikken over een groot netwerk bestaande uit o.a. zorgprofessionals en beleidsmakers.

Vital Innovators: op deze website lees je aan welke lopende projecten Vital Innovaters werkt. Vital Innovators is een sociale onderneming. Ze werken aan het implementeren van schaalbare innovaties in de zorg. 

Zorg van Nu: op deze website vind je voorbeelden van zorginnovaties, een wegwijzer voor het bepalen van een geschikte zorginnovatie en een stappenplan voor het implementeren van zorginnovaties. Zorg van NU is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).