Netwerken

Ga direct naar: Netwerken en platforms | Organisaties en instellingen

Netwerken en platforms

 • Netwerk Innovatie - Themapagina van de Federatie over innovatie en het Netwerk Innovatie.
 • ICT&health - Het officiële en grootste kennisplatform waar kennis over zorginnovatie gedeeld wordt. 
 • Emerce E-Health - Een online kanaal waar kennisdeling over e-health plaatsvindt. 
 • Zorginnovatie - Een platform en netwerk waar zorginnovaties gedeeld worden en co-creatie ontstaat.
 • NeLL projecten - Een onafhankelijk kennisplatform dat werkt aan allerlei e-health projecten.
 • Healthvalley - Een innovatienetwerk in de sector Life Sciences & Health, waarin bedrijven, zorgorganisaties, kennisinstellingen en overheden de krachten bundelen.
 • Werkgroep Zorg 2025 - Een groep diverse, jonge zorgverleners die zich naast hun baan in willen zetten voor de gezondheidszorg van de toekomst.
 • NVMO werkgroep Digitaal leren en innoveren - Een werkgroep die werkt aan community vorming, visievorming, kennisontwikkeling en kennisdeling, samenwerking en inspiratie rondom digitaal leren en innoveren voor onderwijs in het gezondheidszorgdomein.
 • The Medical Futurist - Een platform dat laat zien hoe digitale technologie, AI en innovatie van invloed is op de toekomst van de gezondheidszorg.
 • Nederlandse AI Coalitie (NLAIC) Werkgroep Gezondheid en Zorg - Een werkgroep die op het terrein van gezondheid en zorg de grootste kansen en uitdagingen voor AI identificeert en samenwerkingspartners verbindt.  
 • Zorgambassade - Een nationale denk- en doetank bestaande uit zestien zorgprofessionals die werken aan de belangrijkste problemen in de zorg, waar ze eens per jaar met concrete en schaalbare oplossingen voor komen.
 • Zorgincubator Zorgcommunity - Een community van zorginstellingen die samenwerken aan de versnelling van innovatie in de zorg, gericht op het mensdomein.
 • Multidisciplinaire denktank TIM Solutions - Een samenwerking tussen jonge professionals uit de technische en medische sector die samenwerken aan creatieve en innovatie oplossingen voor bestaande problemen in de zorg.
 • Zorg Innovatie Forum - Een netwerk- en projectenorganisatie met een forum voor ontmoeting, kennisdeling en samenwerking om de kwaliteit van zorg in Noord-Nederland te verbeteren.
 • NIV Platform voor medische innovaties op LinkedIn - Een LinkedIn groep vanuit de NIV die medische innovaties stimuleert om daarmee gezondheidswinst te optimaliseren. 
   

Organisaties en instellingen

 • ZonMw - Een organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, waar interessante e-health projecten weergegeven staan.
 • Vital Innovaters - Een sociale onderneming die werkt aan het implementeren van schaalbare zorginnovaties. 
 • Zorg van Nu - Een initiatief van VWS waar je voorbeelden van zorginnovaties kunt vinden.
 • Minddistrict - Een bedrijf dat beschikt over een eigen e-health platform en met zorgorganisaties werkt aan de inzet van slimme technologie.
 • E-sites - Een bedrijf dat werkt aan innovaties (o.a. zorgapps) in de zorg.
 • Zorg voor innoveren - Het centrale aanspreekpunt vanuit de overheid dat zorginnovatoren informeert, adviseert en verbindt.
 • Sustainable Healthcare Challenge - Een stichting die studenten en young professionals ondersteunt om duurzaam te ondernemen in de gezondheidszorg.
 • Juiste Zorg op de Juiste Plek - Een beweging van partijen uit de zorg die werken aan de juiste zorg op de juiste plek.
 • Health2Work - Een organisatie op het gebied van ergonomie die een kennisdocument delen over bewezen zorginnovaties die bijdragen aan o.a. het reduceren van fysieke belasting.