Zo kan het ook: Verkiezingsagenda medisch specialisten

De Federatie zet zich met de wetenschappelijke verenigingen in voor verbeteringen van de zorg. Wat levert dat op? De Federatie presenteert verkiezingsagenda medisch specialisten.

Wat is de achtergrond?

De laatste jaren loopt de curatieve zorg steeds vaker tegen de grenzen aan. Dat gaat ten koste van de patiënt en de zorgverleners. Door de vergrijzing stijgt de zorgvraag, en door multimorbiditeit en technologische ontwikkelingen wordt de zorg complexer. Budgetten staan onder druk en we komen steeds vaker handen en bedden tekort. Toenemende institutionalisering en bureaucratisering leiden tot vervreemding en demotivatie. Iedere dokter wil boven alles de patiënt beter maken en het vak verder ontwikkelen.

Willen we de patiënt de beste zorg blijven bieden - toegankelijk, innovatief en betaalbaar - dan moeten we de intrinsieke motivatie van de zorgverleners richtinggevend maken in het landelijke zorgbeleid.

Wat willen we?

Als we de zorg toegankelijk en van hoge kwaliteit willen houden, moeten de samenleving gaan staan voor de professionals die de vernieuwing van de sector gezamenlijk vormgeven. Help de institutionalisering en bureaucratisering terug te dringen. Dankzij heel veel betrokken en bevlogen vakmensen staat Nederland al jaren bovenaan de lijsten van landen met de beste medisch-specialistische zorg ter wereld. En dat voor een gemiddelde prijs. Maar het zijn juist deze zorgverleners die gebukt gaan onder onnodige administratielast en ict-problematiek. Ze zien de wachtlijsten oplopen, terwijl ondertussen vele patiënten in verkeerde bedden liggen, omdat er geen doorstroming is naar bijvoorbeeld een verpleeghuis. Ze raken gedemotiveerd door controledrang en regelgeving-reflexen van overheden en instituties. Dit leidt tot vervreemding van de professionals op de werkvloer, tot hoge werkdruk en zelfs tot burn-out.

Onze agenda

  • Maak de intrinsieke motivatie van zorgprofessionals richtinggevend in het zorgbeleid.
  • Dring de bureaucratisering en institutionalisering terug.
  • Plaats de arbeidsmarktproblematiek bovenaan de politieke agenda. Het tekort aan verpleegkundig personeel is een van de grootste bedreigingen voor de toegankelijkheid van de medisch-specialistische zorg.
  • Stimuleer de juiste zorg op de juiste plek door structurele bekostiging en financiering van onder andere netwerkgeneeskunde en zorgevaluatie.
  • Maak ruim baan voor e-health toepassingen en vernieuwende vormen van zorg op afstand. De versnelde implementatie van e-health toepassingen tijdens de COVID-19 crisis moeten we vasthouden.
  • Faciliteer het werken aan meten, leren en verbeteren van zorg door middel van de kwaliteitsregistraties van, voor en door medisch specialisten.
  • Halveer de administratielast. De dokter wil meer tijd voor de patiënt. Iedere patiënt heeft recht op tijd van de dokter.
  • Verbeter de gegevensuitwisseling zodat patiënten en zorgverleners op het juiste moment op de juiste plek over alle relevante patiënten-informatie beschikken.
  • Behoud de wereldwijd erkende toppositie van de Nederlandse medisch-specialistische zorg; toegankelijk, innovatief en betaalbaar.

Lees meer in de verkiezingsagenda op onze website

Download het artikel als pdf

Lees meer artikelen uit het magazine