De Gouden Regel van psychiater Rixt Riemersma: 'Professionele autonomie staat voorop'

‘Psychiaters hebben te dealen met opeenvolgende reorganisaties en fusies, en zien de wachtlijsten groeien. De regelgeving wordt steeds complexer. Een eenvoudige behandel­registratie verandert geregeld in een bewerkelijke goocheltruc. Op dit moment vallen veel collega’s uit of vertrekken vanuit ggz-instellingen, wat de druk voor de blijvers vergroot. We kunnen niet altijd meer honderd procent dokter zijn, terwijl patiënten ons meer dan ooit nodig hebben. Ik vind het cruciaal dat we in dit krachtenveld samen onze professionele autonomie bewaken. We hebben elkaar nodig om het beste te blijven doen voor onze patiënten, en daarvoor moeten we van de gebaande paden kunnen wijken, soms tegen de heersende organisatiestroom in.

Een goede medische staf geeft je daarbij rugdekking. Met de huidige Cao ggz is een medische staf niet langer vrijblijvend en afhankelijk van de goodwill van bestuurders. We hebben bijvoorbeeld goede afspraken kunnen maken over onze 24-uursdienst. Een sluitend rooster rondkrijgen is door uitval vaak een drama. Wij hebben met onze medische staf een duidelijke urennorm kunnen afspreken in onze instelling. Collega’s die nu vrijwillig in het gat springen, krijgen extra waardering. Dat werkt.

Alleen mopperen bij de koffieautomaat werkt niet. Ik zorg er met mijn medische staf liever voor dat signalen ook daadwerkelijk in de besluitvorming worden meegenomen. Dat begint met oog hebben voor zowel de eigen als de professionele autonomie van mijn collega’s. Ook psychiaters willen gezien worden. Daarom kom ik mijn spreekkamer uit en zoek contact met hen. Simpelweg even bellen of een appje of mailtje sturen. Vragen hoe het gaat en of ik ergens mee kan helpen. Hoe sterker die onderlinge verbinding, des te krachtiger uiteindelijk de medische staf. Dat zijn we onszelf en onze patiënten vanuit de artseneed verplicht.’

Rixt Riemersma (1972) is psychiater bij het Expertisecentrum Slaap en Psychiatrie van GGZ Drenthe in Assen. Zij is nauw ­betrokken bij de start van het Platform ggz van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD. Meer informatie is te vinden op onze website.

Download het artikel als pdf

Lees meer artikelen uit het magazine