De Lobby: Kwaliteitsregistraties bij implantaten

De Implantfiles (wereldwijd onderzoek op initiatief van televisieprogramma Radar en dagblad Trouw) hebben de schijnwerpers gericht op de veiligheid van implantaten, met name siliconen borstimplantaten en bekkenbodemmatjes. Dit leidde het afgelopen jaar tot diverse politieke debatten.

Wie

Medisch specialisten vervullen een essentiële rol bij het plaatsen van implantaten. Daarom deelt de Federatie zo vaak mogelijk haar visie met publiek en politiek. Dit gebeurt in samenwerking met de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV), de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC), de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC).

Waarom

Patiënten en medisch specialisten moeten kunnen vertrouwen op de veiligheid van implantaten. Uitgangspunt hierbij is dat medisch specialisten geen gekwalificeerde materiaaldeskundigen zijn. Wel is het aan de medisch specialisten om de patiënt voor te lichten. De arts plaatst een implantaat na een gezamenlijk met de patiënt genomen besluit. Na de operatie monitort de medisch specialist de behandelde patiënt.

Wat

De Federatie pleit voor kwaliteitsregistraties. Ze horen onlosmakelijk bij het zorgproces en moeten dus ook als zodanig worden bekostigd. Kwaliteitsregistraties bevatten essentiële patiëntgegevens, volledige implantaatgegevens, operatiegegevens en follow-up gegevens. Ze volgen dus de patiënt met het implantaat in de loop der tijd. Niet alleen bieden kwaliteitsregistraties verbeterinformatie, ze maken ook problemen met implantaten vroegtijdig zichtbaar. Zo dienen kwaliteitsregistraties het patiëntbelang en wordt de opgedane kennis actief binnen de beroepsgroep verspreid.

Hoe

De Federatie heeft op verschillende manieren op de noodzaak van kwaliteitsregistraties gewezen: door brieven aan de Tweede Kamer en minister Bruins, door gesprekken met Kamerleden en door een werkbezoek met de minister aan de afdeling Orthopedie van het Reinier de Graaf ziekenhuis. Daarnaast namen op 25 november 2019 drie wetenschappelijke verenigingen (cardiologen, orthopeden en plastische chirurgen) deel aan een rondetafelgesprek over implantaten met Tweede Kamerleden. In voorbereiding hierop publiceerden deze verenigingen samen met de Federatie een position paper. Ook de gynaecologen hielpen aan deze voorbereiding. Twee dagen later voerde de Tweede Kamer een debat over hulpmiddelenbeleid. De informatie die de drie voorzitters tijdens het eerdere rondetafelgesprek naar voren hadden gebracht kwam tijdens het debat veelvuldig terug.

En?

Het belang van kwaliteitsregistraties is erkend. Minister Bruins heeft toegezegd in gesprek te gaan met de wetenschappelijke verenigingen, zodat kwaliteitsregistraties beschikbaar komen voor de implantaten waarvoor dat van belang is.

Lees meer over dit onderwerp op de themapagina Kwaliteitsregistraties.

Download het artikel als pdf

Lees meer artikelen uit het magazine