Verenigingszaken

De Federatie Medisch Specialisten is een vereniging van wetenschappelijke verenigingen. Besluiten van de Algemene Vergadering van de Federatie (bestaande uit alle voorzitters van de 32 wetenschappelijke verenigingen) of gewijzigde wet- en regelgeving kunnen invloed hebben op de structuur van een wetenschappelijke vereniging. Indien dat het geval is kunnen de juristen van het Kennis- en dienstverleningscentrum wetenschappelijke verenigingen adviseren of ondersteunen bij het implementeren van besluiten of wet- en regelgeving.

Voorbeelden zijn de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of aanpassing van statuten van de Federatie, waardoor ook de statuten van de wetenschappelijke verenigingen aangepast moeten worden. 
 
Bekijk het overzicht met veelgestelde vragen.