Juridisch advies

Wie is aangesloten bij de Federatie Medisch Specialisten via zijn of haar wetenschappelijke vereniging, lid is van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) of De Jonge Specialist kan kosteloos voor 20 uur (coassistenten: 10 uur) per jaar juridische dienstverlening krijgen.  

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 17.30 uur. Je kunt je vraag ook mailen naar info@demedischspecialist.nl. Je krijgt binnen één werkdag reactie. Het is ons streven om inhoudelijke vragen binnen vijf werkdagen te beantwoorden. Afhankelijk van de complexiteit van je vraag word je doorverwezen naar een van onze juristen, beleidsadviseurs of onderhandelaars.  

Rechtsgebieden

Jaarlijks behandelen wij circa 2.700 juridische vragen. Twee derde van de vragen is afkomstig van medisch specialisten en wetenschappelijke verenigingen. Een derde van de vragen wordt gesteld door andere artsen (zoals huis-, jeugd- en bedrijfsartsen), aankomende artsen (coassistenten, aios) en zorgprofessionals zoals (ziekenhuis)apothekers, klinisch chemici en fysici en technisch geneeskundigen. 

Je kunt bij ons terecht met juridische vragen met betrekking tot: 

  • arbeidsrecht (bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten, arbeidsongeschiktheid, werkrooster, werkdruk en herregistratieproblematiek); bekijk ook deze productkaart over arbeidsrecht
  • ondernemerszaken (bijvoorbeeld verdeelafspraken en goodwill)
  • opleiding (bijvoorbeeld problemen bij de begeleiding/supervisie of bij voortijdige beëindiging van de opleiding. Zowel opleiders als aios kunnen bij ons terecht)
  • gezondheidsrecht (bijvoorbeeld functioneren, klachtenregelingen, visitaties, gedragscodes en wetgeving)
  • rechtsbijstand bij klacht-, tucht-, of strafzaken
  • mediation
  • verenigingszaken (bijvoorbeeld AVG, statuten)

Ook wetenschappelijke verenigingen, vakgroepen en (bestuurders van) MSB’s, VMSD’s, Stafconventen en medische staven kunnen bij het Kennis- en dienstverleningscentrum (gespecialiseerde) juridische ondersteuning krijgen. Bekijk de productkaart Groepen van medisch specialisten en de productkaart Juridisch advies voor een overzicht van al onze werkzaamheden.

Voorwaarden 

Iedereen die is aangesloten bij de Federatie via zijn of haar wetenschappelijke vereniging heeft recht op 20 uur juridische dienstverlening per jaar. Als er meer tijd nodig is wordt een uurtarief van € 100,- exclusief btw gehanteerd. Deze dienstverlening geldt ook voor LAD-leden en leden van De Jonge Specialist. Medisch specialisten in dienstverband kunnen rechtsbijstand krijgen op het gebied van klacht-, tucht- en strafrecht. Een jurist van VvAA neemt de zaak dan in behandeling. Voor dit soort zaken geldt het urenmaximum niet. Uiteraard zijn er wel polisvoorwaarden van toepassing.  

Onze medewerkers

Bij het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie en de LAD werken deskundige juristen en andere medewerkers die precies weten wat er speelt in jouw dagelijkse praktijk. Onze juristen zijn op de hoogte van laatste wet- en regelgeving en weten precies wat je rechten (en plichten) zijn. Daardoor kunnen wij je goed ondersteunen, zodat jij kunt doen wat je wilt doen: de beste zorg geven. Bekijk alle medewerkers.  

Lees onze algemene voorwaarden over informatie, advies en bijstand van het Kennis- en dienstverleningscentrum. 

Bekijk onze productkaart voor een beknopt overzicht van onze juridische dienstverlening.  

Bekijk ons overzicht met veelgestelde vragen

KNMG Artseninfolijn

Met juridische en medisch-ethische vragen, zoals beroepsgeheim, patiëntenrecht en euthanasie kun je terecht bij de Artseninfolijn van de KNMG via 088-4404242 (bereikbaar op werkdagen van 09.30 tot 16.00 uur). Omdat je via je wetenschappelijke vereniging aangesloten bent bij de Federatie, ben je ook aangesloten bij Artsenfederatie KNMG. De KNMG vormt met acht medische beroepsverenigingen en de vereniging van geneeskundestudenten de grootste organisatie van en voor artsen in Nederland.