Webinarreeks nieuwe Europese wetgeving voor medische technologie

16:30 - 17:30

ONLINE BIJEENKOMST

Woensdag 28 april 2021, 16:30 - 17:30 uur: ‘Traceerbaarheid’
 
Op 26 mei 2021 wordt nieuwe Europese wetgeving van kracht op het gebied van medische technologie (Medical Devices Regulation, MDR). Een jaar later geldt dit voor wetgeving op het gebied van in vitro diagnostiek (In Vitro Diagnostic Regulation, IVDR). De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en de Federatie Medisch Specialisten organiseren een reeks webinars over wat dit betekent voor zorginstellingen en welke veranderingen relevant zijn voor het werk van artsen, zorgmedewerkers en medewerkers van ondersteunende afdelingen. In dit tweede webinar gaat het over de traceerbaarheid van medische hulpmiddelen. U krijgt duidelijkheid over de verplichtingen ten aanzien van de registratie van en informatieverstrekking over medische hulpmiddelen. Dit betreft met name de registratie van implantaten en de informatieverplichting aan de patiënt.  

Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor artsen, verpleegkundigen, OK-medewerkers en medewerkers van ondersteunende afdelingen die op enigerlei wijze te maken hebben met implantaten. Bent u bijvoorbeeld betrokken bij de aanschaf, het plaatsen of de registratie van implantaten? Dan biedt dit webinar u de gelegenheid om actuele en relevante kennis op te doen over de impact die de MDR heeft op het registreren van implantaten en het verstrekken van implantaatgegevens aan de patiënt. 

Wat kunt u verwachten?

In een programma van een uur nemen we u mee in de eisen die de MDR stelt aan de traceerbaarheid van medische hulpmiddelen, met name implantaten. De inhoud van de nieuwe wetgeving lichten we toe, evenals de registratie- en informatieverplichtingen die eruit voortvloeien en hoe dit zich verhoudt tot het Landelijk Implantaten Register. Bovendien bespreken we het NFU handvat ‘Traceerbaarheid’ en is er ruimte voor vragen. Na afloop worden de vragen en antwoorden  beschikbaar gesteld.   

Programma

  • Inleiding
  • MDR-eisen voor traceerbaarheid van medische hulpmiddelen
  • Registratie van UDI-gegevens 
  • Verstrekking van Implantaatkaart en aanvullende informatie
  • Melding van incidenten
  • Relatie en verschil met het Landelijk Implantaten Register (LIR)
  • Beschikbare informatie en handvat
  • De uniforme dataset voor de uitvraag aan marktpartijen
  • Beantwoording van vragen 
  • Afsluiting

Het webinar wordt geleid door experts die hun up-to-date kennis graag met u delen. Sprekers zijn Yolanda Bokking, Proces- en datamanager Amsterdam UMC en Frouke Hofma, Projectleider Voorraadbeheer Leids Universitair Medisch Centrum.