Ruimte voor de nieuwe dokter

15:00 - 17:30

OPLEIDEN 2025 WEBINAR 

Op dinsdag 13 juni 2023 organiseert de Federatie Medisch Specialisten het Opleiden 2025 webinar: Ruimte voor de nieuwe dokter. Onze sprekers gaan tijdens dit 2,5 uur durende webinar dieper in op hoe je ruimte kunt maken in de opleiding voor bijvoorbeeld interprofessioneel samenwerken en leren, samen beslissen, leefstijlinterventies en technologie en e-health. Waar vind je de tijd en ruimte? Hoe pak je dit aan? En welke verantwoordelijkheden liggen hier voor de aios en de opleider? Daarnaast laten we zien welke hulpmiddelen er vanuit Opleiden 2025 de afgelopen jaren zijn ontwikkeld vanuit het werkveld samen met de Federatie. Meld je nu aan

Webinar Opleiden 2025

15.00 uur Opening en introductie

Presentatoren

Introductie Ruimte voor de nieuwe dokter

Willen we de patiënt de best passende zorg in de toekomst blijven bieden, dan is een transformatie van de zorg noodzakelijk. Want de zorgvraag blijft stijgen en wordt steeds complexer. Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Budgetten staan onder druk en we komen steeds vaker bedden en handen tekort. Wat vraagt dit van de nieuwe dokter en zijn opleiding? 

 • Jan van Lith is als gynaecoloog verbonden aan het LUMC en voorzitter in Opleiden 2025. Vanuit zijn ervaring als voormalig voorzitter van de NVOG en COC-voorzitter van het LUMC schetst hij de veranderingen die er op de zorg afkomen en de uitdagingen die dit brengt voor de medisch-specialistische vervolgopleidingen.


Gevolgd door een reflectie met:

 • Anu ter Haar aios kindergeneeskunde en als oud bestuurslid van De Jonge Specialist betrokken bij Opleiden 2025.Samen met Van Lith reflecteren zij op hoe de medische vervolgopleidingen een aanzet kunnen geven aan de veranderingen die nodig zijn in de zorg. 

15.30 uur Ruimte maken voor Samen beslissen

Een gesprek over ruimte maken voor actuele thema’s zoals Samen beslissen in je opleiding. Wat is het belang van een actueel thema opnemen in je vervolgopleiding? Hoe ga je hier een gesprek over aan met je opleider? En wat kan een opleider doen om daadwerkelijk ruimte te scheppen? We spreken met: 

 • Laura Kranenburg is als reumatoloog verbonden aan het Erasmus MC en het IJsselland ziekenhuis. Zij promoveerde recent met haar proefschrift ‘Times change: How to train future medical specialist to become skilled communicators’. Samen beslissen is één van haar speerpunten. Als opleider en ambassadeur van de Federatie probeert zij samen beslissen breed op de kaart te zetten. 
 • Lisa Driessen is aios reumatologie aan het Erasmus MC. Zij is daar betrokken bij het communicatieonderwijs van aios waarbij samen beslissen centraal staat.  
 • Marijke van Dijk is als patholoog verbonden aan het UMCU. Als voorzitter in Opleiden 2025 reflecteert ze samen met Julia d’Hooghe, aios longgeneeskunde in het Amsterdam UMC tijdens het webinar op de rol van nieuwe thema’s in de opleiding. Welke maatschappelijke thema’s zijn relevant voor de medische vervolgopleidingen? Hoe zorg je ervoor dat deze op een gemakkelijke manier kunnen worden opgenomen en welk materiaal is ontwikkeld om hieraan bij te dragen? 

16.00 uur Ruimte maken voor interprofessioneel opleiden

Waarom is interprofessioneel samenwerken en leren zo belangrijk? En hoe zou dit onderdeel kunnen zijn van elke medische vervolgopleiding? Aan de hand van de ervaringen en de interprofessionele uitwisseling die plaatvindt tussen aios huisartsgeneeskunde en kindergeneeskunde bij het beoordelen van acuut zieke kinderen spreken we met:   

 • Anu ter Haar is aios kindergeneeskunde en oud bestuurslid van De Jonge Specialist. Recent liep zij als onderdeel van een stage mee met een aios huisartsgeneeskunde en vertelt ons over haar ervaringen. 
 • Rosalin van Schie is huisarts, docent huisartsgeneeskunde en promovendus op het gebied van interprofessioneel opleiden in de acute kindergeneeskunde. Eerder zette zij het onderwijsproject Buitengewoon Baanbrekend op. In dit innovatieve onderwijsproject staat interprofessioneel samenwerken centraal, waarbij acuut zieke kinderen door aios huisartsgeneeskunde en aios kindergeneeskunde gezamenlijk worden beoordeeld.  
 • Fedde Scheele is gynaecoloog in het OLVG in Amsterdam en hoogleraar innovatie van zorg en onderwijs. Als voorzitter in Opleiden 2025 is hij betrokken bij de ontwikkeling van interprofessioneel opleiden en samenwerken. Hij reflecteert samen met Julia d’Hooghe, aios longgeneeskunde in het Amsterdam UMC op voorbeelden van interprofessionele samenwerking en gaat dieper in op de vraag: 'Hoe begin je met het inrichten van een interprofessionele leer- en werkvloer?'

16.30 uur Ruimte voor onderwijsontwikkeling

Doorontwikkelen, vernieuwen en borgen van de medische vervolgopleidingen. Waarom is onderwijsontwikkeling relevant? Hoe zet je dit op en pak je dit structureel aan? En wat zijn de voor- en nadelen van blended-learning? Een gesprek over de kwaliteit van onderwijs met: 

 • Ivonne Ligtenberg is kno-arts en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging Keel- Neus- Oorheelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO) met portefeuille opleiding waar zij heeft bijgedragen aan de doorontwikkeling, vernieuwing en borging van het aios-onderwijs.   
 • Vincent de Groot is revalidatiearts en conciliumvoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA). De VRA is een van de eerste wetenschappelijke verenigingen die zich gericht heeft op het blended aanbieden van aios-onderwijs middels de digitale leeromgeving (DLO) als onderdeel van het vormgeven en inbedden van onderwijsvernieuwing. 
 • Danique Ploegmakers is een jonge klare revalidatiearts. Danique heeft zich tijdens haar opleiding in de verdiepingsstage Onderwijs gericht op het ontwikkelen van cursussen voor aios in de DLO.  
 • Laura Korsten is aios kno in het Amsterdam UMC en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Keel- Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO). Vanuit deze functie is zij betrokken geweest bij het ontwikkelen van nieuw onderwijsmateriaal dat geschikt is voor de DLO van de NVKNO.   

17.00 uur Regie pakken als nieuwe dokter

‘Pak als nieuwe dokter de regie’, een column van het chirurgen-duo Roderick Schmitz en Heleen Snijders. Bekend van hun columns over relevante zorgthema’s, tegenstellingen én taboes in Arts en Auto: Schmitz versus Snijders.  

Gevolgd door een reflectie met: 

 • Gerbrand Zoet is aios gynaecologie. Tijdens zijn opleiding volgde hij onder andere een master clinical business administration, een buitenlandstage en deed hij een differentiatie in robotchirurgie. Hij vertelt ons meer over hoe hij dit voor elkaar kreeg. En welke tips heeft hij voor aios om zelf regie te pakken over je opleiding. 
 • Loes van Boxmeer is aios neurologie in het UMC Utrecht. Zij zit in het bestuur van de juniorvereniging van de Nederlandse vereniging voor Neurologie (VAAN). Daarnaast is zij adviseur van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN). In het UMCU pakt zij actief regie in haar opleiding door middel van het implementeren van profielonderwijs voor zichzelf en advies te geven aan anderen.  

17.10 uur Wrap-up

Met presentator Gerrit Heijkoop, bestuurslid van de Federatie Hein Brackel, internist en voorzitter in Opleiden 2025 Paetrick Netten en uroloog en oud-voorzitter van DJS Kèren Zaccai kijken we gezamenlijk vooruit en blikken we terug. Voor welke uitdagingen staan de medische vervolgopleidingen in de komende jaren en welke inzichten van vandaag kunnen morgen gelijk worden toegepast?

17.30 uur Afsluiting

Afsluiting van het webinar.

Voor wie?

Opleiders, leden van de opleidingsgroep, aios, onderwijskundigen, leerhuismanagers, OOR-coördinatoren, bestuurders en iedereen die op interactieve wijze bijgepraat willen worden over de uitdaging van het creëren van tijd voor nieuwe thema’s in de opleiding.  

Meld je nu aan

Dit gratis webinar wordt georganiseerd in het kader van Opleiden 2025. Accreditatie is toegekend door:

 • ABAN met 3 punten
 • NVKF met 3 punten
 • NVZA met 2.5 punten
 • NVKC met 3 punten

Vragen of meer informatie 

Heb je vragen over dit congres? Neem dan contact op met de organisatie via opleiding@demedischspecialist.nl

Terugkijken: webinarreeks Opleiden 2025

De Federatie Medisch Specialisten organiseerde eerder al acht korte en interactieve webinars over verschillende actuele onderwerpen voor de medisch-specialistische vervolgopleidingen. Tijdens deze webinars gaan verschillende sprekers dieper in op hun eigen ervaringen, geven praktijkvoorbeelden en beantwoorden vragen van de deelnemers. Deze webinars zijn te gebruiken voor discipline-overstijgend onderwijs voor aios of als bij- en nascholing voor opleiders. Kijk de webinars terug.  

Bekijk ook