Netwerk Europa

19:00 - 20:30

ONLINE BIJEENKOMST

Voor iedere specialist die in Europese samenwerking is geïnteresseerd organiseert de Federatie Medisch Specialisten op woensdagavond 12 oktober het Netwerk Europa als online bijeenkomst. Het Netwerk wordt twee keer per jaar georganiseerd en voorgezeten door chirurg en voormalig vicevoorzitter van de Federatie Huib Cense.

Netwerk Europa is ontstaan vanuit de gedachte dat het belangrijk is om ook op Europees niveau invloed uit te oefenen op organisatie, kwaliteit en toekomstbestendigheid van de medisch-specialistische zorg en opleiding. Europese ontwikkelingen hebben immers ook invloed op de manier waarop medisch specialisten in Nederland hun beroep kunnen uitoefenen. 

Lees meer over wat de Federatie doet op het gebied van Europese samenwerking.

Netwerk Europa

 

Foto: iStock.com/ThomasVogel