Deelsessies

Naast het plenaire programma kun je bij het congres Zorgevaluatie kiezen uit twee deelsessies van een uur en een kwartier. 

Ga terug naar het programma

1. Hoe krijgen we de belangrijkste kennisvragen op tafel en zorgen we dat er een zorgevaluatie onderzoek wordt gestart? (ronde 1 en 2)

Zorgevaluatie begint met goede kennisvragen. Hoe zorg je ervoor dat de juiste kennisvragen geprioriteerd en onderzocht worden en dat alle perspectieven daarin zijn meegenomen? En waarom is dit zo belangrijk voor implementatie van de resultaten in de praktijk? We wisselen ervaringen uit en bespreken succesvolle voorbeelden zoals de COVID-19 kennisagenda.

Sprekers:

 • Ralph Kupka - psychiater GGZ inGeest en Altrecht; hoogleraar Bipolaire Stoornissen VU Medisch Centrum
 • Esther Verstraete - neuroloog Rijnstate ziekenhuis Daniël Warmerdam - senior programmamanager ZonMw
 • Simon Mooijaart - internist ouderengeneeskunde LUMC
   

2a. Hoe zorg je voor een succesvolle uitvoering van je zorgevaluatie onderzoek? - Gesprekstechnieken (ronde 1)

Praktische kennis en tools voor arts-onderzoekers en verpleegkundig onderzoekers over de uitvoering van zorgevaluatie onderzoek. Hoe hou je alle deelnemende centra enthousiast? En hoe informeer je patiënten en betrek je hen bij zorgevaluatie? We besteden specifiek aandacht aan gesprekstechnieken voor de counseling van deelnemers en leren graag van elkaar.

Sprekers:

 • Barbara van Veen - coördinator Trialbureau Zorgevaluatie Nederland
 • Barbara Scheffer - psycholoog en coach Bureau Scheffer Else Wolke - psycholoog en coach TACTadviseurs
 • Anouk de Menthon Baken - organisatiepsycholoog TACTadviseurs
   

2b. Hoe zorg je voor een succesvolle start van je zorgevaluatie onderzoek? - Dataset (ronde 2)

Praktische kennis en tools voor arts-onderzoekers en verpleegkundig onderzoekers over de opzet van zorgevaluatie onderzoek. Hoe zorg je voor een succesvolle opstart van je studie en een goed analyseerbare dataset? Waar loop je als onderzoeker tegenaan en waarmee ben je geholpen in je werk? We bespreken ook de nieuwe veldnorm voor zorgevaluaties.

Sprekers:

 • Barbara van Veen - coördinator Trialbureau Zorgevaluatie Nederland
 • Nandi Celosse - adviseur Zorgevaluatie Trialbureau Zorgevaluatie Nederland
 • Ruben Duijnhoven - senior medisch statisticus & methodoloog Trialbureau Zorgevaluatie Nederland
   

3. Hoe zorg je voor goede richtlijnduiding? (ronde 1 en 2)

Wanneer is bewijs uit zorgevaluatie onderzoek goed genoeg om in een richtlijn terecht te komen? Wat is de rol van zorgprofessionals en partijen zoals zorgverzekeraars en het Zorginstituut in het duiden van nieuwe kennis en hoe versnel je opname hiervan in de richtlijn? We bespreken onder andere het Versnellingsprogramma Duidingen.

Sprekers:

 • Roel Bakx - kinderchirurg Amsterdam UMC locatie VUmc en voorzitter commissie richtlijnen Federatie Medisch Specialisten
 • Dieuwke Leereveld - senior adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
 • Gerjanne Vianen - Implementatiespecialist ZonMw
 • Mark Koelemay - vaatchirurg Amsterdam UMC, locatie VUmc
   

4. Hoe krijg je nieuwe kennis geïmplementeerd in de praktijk? (ronde 1 en 2)

Hoe implementeer je kennis succesvol op de werkvloer? Wat zijn belemmeringen en hoe neem je deze weg? Hoe krijg je je collega’s en de organisatie hierin mee en hoe blijf je samen leren en verbeteren aan de hand van data? We bespreken diverse lopende implementatie initiatieven en tools.

Sprekers:

 • Stefan Schuiling - beleidsadviseur ZE&GG
 • Tessa Rietbergen - beleidsadviseur ZE&GG
 • Gerjanne Vianen - implementatiespecialist ZonMw
 • Lisette van Leeuwen - adviseur Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
 • Gera Welker - adviseur Beleid en Implementatie UMCG
   

5a. Hoe werken patiëntvertegenwoordiger, wetenschappelijke vereniging en projectgroep samen bij het hele proces van zorgevaluatie? (ronde 1)

Hoe zorg je dat de patiënt centraal staat in alle fasen van het proces van zorgevaluatie? En hoe organiseren we de samenwerking daarbij op een effectieve manier? We oefenen met een voorbeeld vraagstuk, en bespreken wat nodig is voor verschillende partijen om patiëntenbetrokkenheid bij zorgevaluaties goed te laten verlopen.

Sprekers:

 • Eva Vroonland - adviseur burgerperspectief / patiëntenparticipatie ZE&GG en PGOsupport
 • Elmar Pels - adviseur Agenderen & Evalueren ZE&GG
   

5b. Wat hebben we geleerd van eerdere programma’s en projecten? (ronde 2)

Wat leveren programma’s zoals SEENEZ, de Kwaliteits- & Doelmatigheidsagenda (K&D) en Leading the Change (LtC) ons op? Hoe zorgen we dat de geleerde lessen uit deze programma’s een vanzelfsprekendheid worden in de opzet, uitvoering en regelgeving van zorgevaluatie en gepast gebruik?

Sprekers:

 • Hanna Willems - klinisch geriater Amsterdam UMC
 • Cees Postema - voorzitter Commissie EEK ZonMw
 • Femke Mol - gynaecoloog Amsterdam UMC
 • Max Reijman - onderzoeker ErasmusMC
 • Tom Ament - senior financieel adviseur Zorgverkoop Zuyderland ziekenhuis
 • Rajaa Tourbi - medisch adviseur CZ, arts maatschappij & gezondheid, chirurg np
 • Linda Daniëls - manager medisch-specialistische zorg Patiëntenfederatie Nederland
 • Peter Kunst - longarts OLVG en medisch adviseur IKNL
   

6. Hoe zorgen we ervoor dat zorgevaluatie een vast onderdeel wordt van de zorg? (ronde 1 en 2)

Wat is er nodig om maximaal in te kunnen zetten op zorgevaluatie onderzoek? En hoe organiseer je dit? Hoe voer je het goede gesprek tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars en hoe maak je afspraken over de meetbaarheid van gemaakte veranderingen? We bespreken aan de hand van goede voorbeelden de bekostiging van studies, de afspraken voor zorginkoop en de monitoring hiervan.

Sprekers:

 • Anne Claire van Harderwijk - senior adviseur beroepsbelangen Federatie Medisch Specialisten
 • Teus van Barneveld - directeur Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
 • Kirsten de Brouwer - senior beleidsadviseur ZE&GG
 • Lieke Wiggers - senior beleidsadviseur ZE&GG
 • Rimke Geels - medisch adviseur, namens ZN lid werkorganisatie ZE&GG, Arts Maatschappij en Gezondheid Zilveren Kruis