Congres Zorgevaluatie

08:45 - 18:00

AMERSFOORT

Op donderdag 1 juni organiseren de Federatie Medisch Specialisten, ZonMw en het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG) het eerste gezamenlijke congres Zorgevaluatie. Dit congres is het platform om kennis en ervaringen uit te wisselen over alle aspecten van zorgevaluatie: beleid, onderzoek en de toepassing van nieuwe kennis in de praktijk. Het thema samenwerking staat dit jaar centraal. Wees welkom, discussieer mee en kom inspiratie opdoen bij de plenaire sessies en deelsessies. Het congres vindt plaats in de Rijtuigenloods in Amersfoort.

Het maximale aantal deelnemers voor dit congres is bereikt, je kunt je dus helaas niet meer aanmelden. In verband met overweldigende belangstelling is het ook niet meer mogelijk om op de wachtlijst geplaatst te worden. 

Congres Zorgevaluatie

Programma

Zorgevaluatie is een belangrijk onderdeel van passende zorg en het Integraal Zorgakkoord (IZA) waarin veel partijen samenwerken. Op het congres komen alle onderdelen van zorgevaluatie aan bod: agenderen, evalueren, implementeren en monitoren, maar ook de randvoorwaarden zoals bekostiging. Aan de hand van praktijkvoorbeelden bespreken we succesfactoren, maar ook de uitdagingen en hoe we deze samen kunnen oplossen. 

08.45 - 09.15 uur Ontvangst

Met koffie en thee.

09.15 - 09.45 uur Opening

Door dagvoorzitter Raphael Hemler, kno-arts, voorzitter adviescommissie Zorgevaluatie van de Federatie Medisch Specialisten en lid van de werkorganisatie van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG).

09.45 - 10.30 uur Praktijkvoorbeeld en paneldiscussie

Onderzoekers presenteren een mooi praktijkvoorbeeld van zorgevaluatie onderzoek waarbij verschillende uitdagingen naar voren komen. Aan de hand daarvan reflecteren we in een panelgesprek op samenwerking.

  • Hoe draag je vanuit je eigen rol en verantwoordelijkheid bij aan hetzelfde doel; de beste zorg voor de patiënt?
  • Hoe zorg je voor de wetenschappelijke onderbouwing?
  • En hoe werk je daarin samen?

Sjoerd Repping, voorzitter van het programma ZE&GG gaat in gesprek met vertegenwoordigers van de partijen die samenwerken binnen dit programma: zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiënten, medisch specialisten, verpleegkundigen, het Zorginstituut, VWS en ZonMw.

10.30 - 11.15 uur Keynote Ray Klaassens: samenwerking en leiderschap

Vanuit zijn achtergrond als leider binnen de Special Forces geeft Ray Klaassens op prikkelende en interactieve wijze zijn visie op het thema samenwerking en leiderschap.

11.15 - 11.45 uur Pauze

Een pauze van 30 minuten.

11.45 - 13.00 uur Deelsessies ronde 1  

13.00 - 13.45 uur Lunch

Een pauze van 45 minuten voor de lunch.

13.45 - 15.00 uur Deelsessies ronde 2 

15.15 - 15.35 uur Uitreiking ZonMw Parel

Presentatie van een goed voorbeeld van een impactvol project met een bijzonder en bruikbaar resultaat en succesvolle samenwerking. Uitreiking van de ZonMw Parel door Véronique Timmerhuis, algemeen directeur ZonMw.

15.35 - 15.55  uur Uitreiking Ben Willem Mol prijs

Presentatie van een studie met succesvolle opzet en grote patiëntdeelname. Uitreiking van de Ben Willem Mol prijs door Veronique van Dooren, programmamanager ZE&GG, en Piet Hein Buiting, voorzitter Federatie Medisch Specialisten

15.55 - 16.20 uur Pauze 

Een pauze van 25 minuten.

16.20 - 16.40 uur Presentatie nieuwe verpleegkundige Beter Laten lijst

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) presenteert nieuwe verpleegkundige onderwerpen op het gebied van kwaliteitsverbetering. Deelnemers aan het verpleegkundige implementatieproject KwaliTIJD laten zien hoe je als verpleegkundig team kwaliteitsverbeteringen succesvol kunt implementeren op de werkvloer.

Sprekers: Getty Huisman-De Waal, senior onderzoeker Verplegingswetenschap bij het Radboud UMC en Bart Verheijen, Teamleider Kliniek Interne Geneeskunde VieCuri

16.40 - 17.00 uur Wrap-up en afsluiting

Afronding en afsluiting van de dag.

17.00 - 18.00 uur Borrel 

Praat met elkaar na tijdens de borrel.

Voor wie

Het congres Zorgevaluatie is voor medisch specialisten, klinisch onderzoekers, wetenschappelijke verenigingen, zorgaanbieders, verpleegkundigen, patiëntenverenigingen, beleidsmedewerkers, implementatiedeskundigen, overheid, zorgverzekeraars, HTA-experts en andere geïnteresseerden. 

Het congres is door ABAN, NVKC, NAPA en het Verpleegkundig Specialistenregister geaccrediteerd met 6 punten. Door de NVKF en de NVZA met 5 punten.
Accreditatie is aangevraagd bij Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.

Bij vragen kun je contact opnemen met de organisatie van het congres via congres@zorgevaluatiegepastgebruik.nl.