Subsessies ronde 2 (middag)

Naast het plenaire programma kun je bij het congres Zorgevaluatie kiezen uit twee subsessies. Hieronder vind je een overzicht van de subsessies van ronde 2, in de middag.

Ga terug naar het volledige programma >

2. Passend bewijs: er is meer dan een randomized controlled trial (VOL)
Een groot deel van de aanbevelingen in richtlijnen is niet gebaseerd op sterk bewijs. In de praktijk is dat niet altijd een probleem. Wat bepaalt welke sterkte van bewijs nodig is voor keuzes die medisch specialisten met hun patiënten maken? Hoe bepalen we wat passend bewijs is en welke vorm van onderzoek bij een kennisvraag past?    

Sprekers:  

  • Leon van den Toorn, longarts Erasmus MC  
  • Lotty Hooft, professor Julius Center dept. Epidemiology & Health Economics en directeur Cochrane Netherlands  
  • Teus van Barneveld, directeur Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten  

Organisator deelsessie: Federatie Medisch Specialisten
Voor wie: medisch specialisten, onderzoekers, medisch adviseurs/zorgverzekeraars, beleidsmakers, patiëntenverenigingen
Kennisniveau zorgevaluatie: verdiepend


3. Duurzaamheid in de zorg: van zorgevaluatie tot pakketbeheer

Bij de weging of zorg vanuit de basisverzekering vergoed kan worden, gaat duurzaamheid een rol spelen. Welke kennis is er al over duurzaamheid in de zorg? Zijn er voor zorgevaluaties nieuwe methoden nodig om deze kennis te vergroten? Hoe kan duurzaamheid als criterium worden meegenomen in pakketbeheer?  

Organisator deelsessie: ZonMw en Zorginstituut Nederland  
Voor wie: brede doelgroep
Kennisniveau zorgevaluatie: introductie


5. Gepast gebruik geneesmiddelen: projecten in de umc's  

Geneesmiddelen worden bij hun introductie vaak hoger gedoseerd dan therapeutisch noodzakelijk is om hun effectiviteit te behalen. Aan de hand van drie studies maken onderzoekers duidelijk voor welke geneesmiddelen dit geldt, en dat lager doseren de patiënten niet benadeelt.  

Organisator deelsessie: Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
Voor wie: medisch specialisten, verpleegkundigen, onderzoekers, zorgaanbieders, beleidsmakers, patiënten(verenigingen), zorgverzekeraars, (ziekenhuis) apothekers  
Kennisniveau zorgevaluatie: verdiepend  


8. Zorgevaluatieonderzoek: hoe kunnen klinieken met grote patiëntgroepen bijdragen?  

Iedereen die te maken heeft met zorgevaluatieonderzoek weet dat er bij klinieken kansen liggen om veel deelnemers te werven voor zorgevaluaties. In deze sessie leren we van ervaringen die daarbij zijn opgedaan. Wat hebben klinieken nodig voor gestroomlijnde inclusie van deelnemers aan onderzoek en afstemming in de samenwerking?  

Organisator deelsessie: Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)  
Voor wie: medewerkers van klinieken, medisch specialisten, zorgaanbieders, onderzoekers  
Kennisniveau zorgevaluatie: introductie  


9. Leren en verbeteren met gegevens uit de verpleegkundige verslaglegging  

Ontdek de kracht van gestructureerde verslaglegging en ontsluit een schat aan informatie zonder extra administratieve lasten. Deze sessie leert ons hoe eenduidige data uit verpleegkundige verslaglegging waardevolle inzichten biedt voor zowel persoonlijke groei als het verhogen van de zorgkwaliteit. Samen verkennen we de uitdagingen en kansen van datagedreven werken.  

Sprekers:  

  • Jan Willem Wolters, programmamanager verpleegkundig proces en data, Kennisinstituut V&VN      
  • Rosan van den Bogaard, projectleider verpleegkundige indicatoren en datagedreven werken, Kennisinstituut V&VN  

Organisator deelsessie: ZE&GG  
Voor wie: verpleegkundigen, beleidsmakers en kwaliteitsmedewerkers met belangstelling voor data gedreven zorg
Kennisniveau zorgevaluatie: introductie


10. Wat als we het omdraaien? In co-creatie een impactvolle zorgevaluatie opzetten  

Vooraf met elkaar vaststellen wat er nodig is om een kennisvraag in de bestaande zorg op te lossen; deze aanpak moet leiden tot passend bewijs en impactvolle studies. In deze sessie verkennen we aan de hand van de geleerde lessen uit een eerste reeks co-creaties wat er nodig is om tot passend bewijs voor diagnostiek of behandeling te komen.  

Organisator deelsessie: ZE&GG
Voor wie: brede doelgroep: medisch specialisten, verpleegkundigen, onderzoekers, zorgaanbieders, beleidsmakers, patiënten(verenigingen), zorgverzekeraars  
Kennisniveau zorgevaluatie: verdiepend


11. De praktijk van zorgevaluatie en de wet van Lasagna: hoe los je inclusieproblemen op?  

Bij het plannen van een zorgevaluatie, maak je een inschatting van de snelheid waarmee je patiënten vindt die kunnen en willen deelnemen. De wet van Lasagna stelt dat het aantal geschikte patiënten sterk daalt wanneer je onderzoek begint, om daarna weer op het oude niveau terug te komen. Hoe zorg je ervoor dat je je zorgevaluatie toch snel genoeg kunt afronden?  

Organisator deelsessie: ZE&GG  
Voor wie: brede doelgroep: medisch specialisten, verpleegkundigen, onderzoekers, zorgaanbieders, beleidsmakers, patiënten(verenigingen), zorgverzekeraars  
Kennisniveau zorgevaluatie: introductie


12. Implementeren in de praktijk: hoe doe je dat nou?  

Implementeren is een vak apart en essentieel met de uitdagingen in de zorg. Zeker met schaars personeel wil je toch dat wat we doen, ook echt resultaat oplevert? In deze praktische sessie leer je hoe je het implementeren van gepast gebruik aanpakt. Ook laten we zien hoe je het implementatiestappenplan inzet dat we binnen het programma ZE&GG en het verpleegkundig implementatieproject KwaliTIJD gebruiken.  

Sprekers:  

  • Tessa Rietbergen, beleidsadviseur implementeren en projectleider KwaliTIJD bij ZE&GG  
  • Lieke Wiggers, beleidsadviseur implementeren en coördinator werkgroep gepast gebruik dure geneesmiddelen bij ZE&GG  

Organisator deelsessie: ZE&GG  
Voor wie: verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, medisch specialisten, onderzoekers, zorgaanbieders, beleidsmakers, kwaliteitsadviseurs, patiënten(verenigingen), zorgverzekeraars
Kennisniveau zorgevaluatie: introductie


13. Hoe gebruik je spiegelinformatie om gepast gebruik van zorg te stimuleren?  

Spiegelinformatie is data om de zorg en handelingen te monitoren en te vergelijken. In het OLVG is een toegewijd team van zorganalisten al jaren bezig om in het ziekenhuis inzichten te verschaffen met spiegelinformatie over gepast gebruik van zorg. Met die data brengen ze ook de variatie in medisch handelen tussen dokters in kaart en maken het bespreekbaar. Hoe kom je tot deze inzichten en hoe zorg je dat het van inzicht tot verbeteren komt?  

Spreker: Madelon Mok, zorganalist en verpleegkundig specialist OLVG  

Organisator deelsessie: ZE&GG  
Voor wie: data-analisten, medisch specialisten, kwaliteitsmedewerkers, zorgaanbieders, beleidsmakers, zorgverzekeraars, verpleegkundig specialisten  
Kennisniveau: verdiepend