Subsessies ronde 1 (ochtend)

Naast het plenaire programma kun je bij het congres Zorgevaluatie kiezen uit twee subsessies. Hieronder vind je een overzicht van de subsessies van ronde 1, in de ochtend.

Ga terug naar het volledige programma >

1. Wat hebben medisch specialisten nodig om in de klinische praktijk het proces van zorgevaluatie in te voegen? (VOL)

Alle wetenschappelijke verenigingen hebben kennisagenda’s met daarin belangrijke kennisvragen. Om al die vragen te beantwoorden is veel zorgevaluatie onderzoek nodig. Idealiter is dat onderdeel van de dagelijkse praktijkvoering. Wat hebben medisch specialisten nodig om dat te kunnen doen? En wat is er nodig om richtlijnaanbevelingen gebaseerd op die zorgevaluaties in de praktijk in te voeren?  

Sprekers:  

  • Ralph Kupka, psychiater UMCU en lid adviescommissie Zorgevaluatie Federatie Medisch Specialisten
  • Esther Verstraete, neuroloog Rijnstate en lid adviescommissie Zorgevaluatie Federatie Medisch Specialisten  

Organisator deelsessie: Federatie Medisch Specialisten  
Voor wie: medisch specialisten, verpleegkundigen, zorgaanbieders, beleidsmakers en zorgverzekeraars
Kennisniveau zorgevaluatie: voor alle kennisniveaus


3. Duurzaamheid in de zorg: van zorgevaluatie tot pakketbeheer 
Bij de weging of zorg vanuit de basisverzekering vergoed kan worden, gaat duurzaamheid een rol spelen. Welke kennis is er al over duurzaamheid in de zorg? Zijn er voor zorgevaluaties nieuwe methoden nodig om deze kennis te vergroten? Hoe kan duurzaamheid als criterium worden meegenomen in pakketbeheer?  

Organisator deelsessie: ZonMw en Zorginstituut Nederland  
Voor wie: brede doelgroep
Kennisniveau zorgevaluatie: introductie


4. Hoe maak je regionaal samenwerken tot een succes?  

Vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en lopende initiatieven blijkt het belang van regionale samenwerking in de zorg. Hoe kan zo’n regionale samenwerking eruitzien bij het uitvoeren van een zorgevaluatie? En wat zijn de do’s en don’ts? In een interactieve sessie bespreken we deze, en andere vragen aan de hand van twee praktijkvoorbeelden.  

Sprekers:

  • Cyril Camaro, cardioloog Radboudumc  
  • Pieter-Jan Vlaar, interventiecardioloog Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Organisator deelsessie: ZonMw in samenwerking met Radboudumc en Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Voor wie: brede doelgroep  
Kennisniveau zorgevaluatie: introductie


6. Scherper kiezen welke zorg wel óf niet vergoed wordt vanuit het basispakket: de rol van zorgevaluaties

Om scherper te kiezen welke zorg wordt vergoed vanuit het basispakket is kennis en inzicht over de effectiviteit van zorg nodig. Met o.a. subsidieprogramma's ondersteunt VWS partijen om de benodigde kennis en inzicht te ontwikkelen. Hoe kunnen partijen in het veld bijdragen? En wat is de juiste aanpak als blijkt dat bepaalde zorg niet effectief is, en dus niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk? Deze interactieve workshop gaat over beter en breder toetsen van zorg, het ontwikkelen van kennis en inzicht en het betrekken van pakketcriteria bij zorgevaluatie.    

Sprekers:  

  • Willem de Haan, manager VWS-programma Verbeteren en verbreden van de toets op het basispakket (VVTB)  
  • Informatie over de rest van de sprekers volgt nog

Organisator deelsessie: ministerie van VWS
Voor wie: zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten en cliënten
Kennisniveau zorgevaluatie: verdiepend


7. Meer zicht en grip op zorgevaluaties: wat is de rol van de wetenschapsbureaus en kwaliteitsmanagers?  

Vanuit het programma ZE&GG zorgen we dat de kennis en ervaring over de uitvoering van zorgevaluaties verzameld, doorontwikkeld, gedeeld en beschikbaar gesteld wordt voor alle zorgevaluaties in Nederland. Hierin werken we samen met de wetenschapsbureaus en kwaliteitsmanagers. Hoe kunnen we elkaar versterken om zorgevaluaties te versnellen? In deze interactieve sessie gaan we daarover in gesprek.

Sprekers:

  • Nicole Kessels-Theeuwen, programmaregisseur ZE&GG, VieCuri Medisch Centrum
  • Coby van de Bool, PhD, stafadviseur Wetenschap, VieCurie Medisch Centrum

Organisator deelsessie: Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ)  
Voor wie: managers Kwaliteit (& Veiligheid), ZE&GG projectleiders bij zorgaanbieders, onderzoekers, medewerkers bij de wetenschapsbureaus  
Kennisniveau zorgevaluatie: introductie


10. Wat als we het omdraaien? In co-creatie een impactvolle zorgevaluatie opzetten  

Vooraf met elkaar vaststellen wat er nodig is om een kennisvraag in de bestaande zorg op te lossen; deze aanpak moet leiden tot passend bewijs en impactvolle studies. In deze sessie verkennen we aan de hand van de geleerde lessen uit een eerste reeks co-creaties wat er nodig is om tot passend bewijs voor diagnostiek of behandeling te komen.  

Organisator deelsessie: ZE&GG
Voor wie: brede doelgroep: medisch specialisten, verpleegkundigen, onderzoekers, zorgaanbieders, beleidsmakers, patiënten(verenigingen), zorgverzekeraars  
Kennisniveau zorgevaluatie: verdiepend


11. De praktijk van zorgevaluatie en de wet van Lasagna: hoe los je inclusieproblemen op?  

Bij het plannen van een zorgevaluatie, maak je een inschatting van de snelheid waarmee je patiënten vindt die kunnen en willen deelnemen. De wet van Lasagna stelt dat het aantal geschikte patiënten sterk daalt wanneer je onderzoek begint, om daarna weer op het oude niveau terug te komen. Hoe zorg je ervoor dat je je zorgevaluatie toch snel genoeg kunt afronden?  

Organisator deelsessie: ZE&GG  
Voor wie: brede doelgroep: medisch specialisten, verpleegkundigen, onderzoekers, zorgaanbieders, beleidsmakers, patiënten(verenigingen), zorgverzekeraars  
Kennisniveau zorgevaluatie: introductie


12. Implementeren in de praktijk: hoe doe je dat nou?  

Implementeren is een vak apart en essentieel met de uitdagingen in de zorg. Zeker met schaars personeel wil je toch dat wat we doen, ook echt resultaat oplevert? In deze praktische sessie leer je hoe je het implementeren van gepast gebruik aanpakt. Ook laten we zien hoe je het implementatiestappenplan inzet dat we binnen het programma ZE&GG en het verpleegkundig implementatieproject KwaliTIJD gebruiken.  

Sprekers:  

  • Tessa Rietbergen, beleidsadviseur implementeren en projectleider KwaliTIJD bij ZE&GG  
  • Lieke Wiggers, beleidsadviseur implementeren en coördinator werkgroep gepast gebruik dure geneesmiddelen bij ZE&GG  

Organisator deelsessie: ZE&GG  
Voor wie: verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, medisch specialisten, onderzoekers, zorgaanbieders, beleidsmakers, kwaliteitsadviseurs, patiënten(verenigingen), zorgverzekeraars 
Kennisniveau zorgevaluatie: introductie


13. Hoe gebruik je spiegelinformatie om gepast gebruik van zorg te stimuleren?  

Spiegelinformatie is data om de zorg en handelingen te monitoren en te vergelijken. In het OLVG is een toegewijd team van zorganalisten al jaren bezig om in het ziekenhuis inzichten te verschaffen met spiegelinformatie over gepast gebruik van zorg. Met die data brengen ze ook de variatie in medisch handelen tussen dokters in kaart en maken het bespreekbaar. Hoe kom je tot deze inzichten en hoe zorg je dat het van inzicht tot verbeteren komt?  

Spreker: Madelon Mok, zorganalist en verpleegkundig specialist OLVG  

Organisator deelsessie: ZE&GG  
Voor wie: data-analisten, medisch specialisten, kwaliteitsmedewerkers, zorgaanbieders, beleidsmakers, zorgverzekeraars, verpleegkundig specialisten  
Kennisniveau: verdiepend