Zorgmodel Cardiologie

Met sommige vragen over het hart gaan patiënten nu nog naar de cardioloog, terwijl ze ook heel goed door de huisarts behandeld kunnen worden. Mits deze huisarts voldoende vakinhoudelijke ondersteuning krijgt op het gebied van diagnostiek en behandeling. Binnen het Zorgmodel Cardiologie van het Haaglanden Medisch Centrum bezoekt een cardioloog maandelijks een groep huisartsen om als coach verschillende patiënten te bespreken. De huisarts blijft hoofdbehandelaar. We noemen deze vorm van zorg anderhalvelijnszorg. Door de zorg op deze manier te organiseren, is het aantal onnodige verwijzingen naar het HMC met 25% afgenomen, blijft 70% van de zorgvragen bij de huisarts en neemt het kennisniveau van de huisarts toe.

Wist u dat

  • Veel verwijzingen naar de cardioloog voortkomen uit onzekerheid bij patiënt of huisarts?
  • Het Zorgmodel Cardiologie leidt tot een veel doelmatiger gebruik van de middelen en kortere wachttijden op de polikliniek?
  • De tweede lijn dankzij dit initiatief veel meer wordt gebruikt voor vragen die daar daadwerkelijk thuishoren?

Bekijk meer voorbeelden van de juiste zorg op de juiste plek

video-play-button
Zorgmodel Cardiologie