Voordracht Urologen

Onderzoeksvraag

Is de techniek van dual-modality imaging met het antilichaam ‘dual-labeled girentuximab’ te gebruiken tijdens de operatie van patiënten met nierkanker?

Onderzoekers

M.C.H. Hekman, M. Rijpkema, E.H. Aarntzen, P. Mulders, e.a.

Impact

Door patiënten voor de operatie het radioactief en fluorescent gelabelde antilichaam girentuximab toe te dienen, kan een niertumor (ccRCC) tijdens de operatie duidelijker in beeld gebracht worden met behulp van dual-modality imaging. Dit is met name van belang bij niersparende operaties. De techniek kan de uroloog helpen om de tumor compleet te verwijderen en normaal nierweefsel te behouden.

Bekijk de volledige publicatie