Voordracht orthopedie

Onderzoeksvraag

Helpt inductieverhitting bij geïnfecteerde metalen implantaten?

Onderzoekers

B.G. Pijls, I.M.J.G. Sanders, E.J. Kuijper en R.G.H.H. Nelissen

Impact van het onderzoek

Een zeer moeilijk te behandelen patiëntengroep met geïnfecteerde metalen implantaten kan geholpen worden met een nieuwe, niet-invasieve behandelingsmethode: inductieverhitting. Dit ontdekten onderzoekers in de orthopedie. Jaarlijks worden wereldwijd miljoenen implantaten geplaatst zoals kunstgewrichten, platen, schroeven en pennen. Hiervan raken enkele honderdduizenden geïnfecteerd. Dat zal met de vergrijzing verder toenemen. De huidige behandeling van geïnfecteerde implantaten bestaat uit her-operaties, met risico op invaliditeit, forse verslechtering van levenskwaliteit en toename van mortaliteit. De nieuwe behandeling met inductieverhitting kan leiden tot een daling van antibioticagebruik en vermindering in her-operaties.

Bekijk de volledige publicatie