Voordracht medische microbiologie

Onderzoeksvraag

Waar liggen mogelijke oorzaken van besmetting van patiënten met de dodelijke bacterie Mycobacterium chimaera in operatiekamers?

Onderzoekers

J. van Ingen, T. A. Kohl, K. Kranzer e.a.

Impact van het onderzoek

Een uitbraak van de dodelijke bacterie Mycobacterium chimaera in operatiekamers trof 120 patiënten en kostte vijftig van hen het leven. Onderzoekers keken naar de oorzaken van deze besmetting. Naar aanleiding van deze onderzoekspublicatie zijn er wereldwijd maatregelen genomen: er is risicovolle apparatuur verwijderd en er is kritisch gekeken naar waterhoudende apparaten op alle typen operatiekamers en het mogelijke infectierisico dat zij vormen voor patiënten. Operatiekamers zijn daarmee een stuk veiliger geworden voor patiënten.

Bekijk de volledige publicatie