Voordracht Klinische geriatrie

Onderzoeksvraag

Voor welke patiënten is de behandelmethode Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) mogelijk niet effectief?

Onderzoekers

J.A. Goudzwaard, M.J.A.G. de Ronde-Tillmans, F.U.S. Mattace-Raso

Impact van het onderzoek

Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) is een behandelmethode voor patiënten met een ernstige vernauwing van de aortaklep en een verhoogd operatierisico. Het multidisciplinaire TAVI Care & Cure program onderzoekt hoe besluitvorming rondom behandelstrategieën in deze groep verbeterd kan worden. Er is een nieuwe risicoscore ontwikkeld die de éénjaarsoverleving na een TAVI-behandeling kan voorspellen. De kennis uit dit onderzoek leidt tot betere samenwerking tussen betrokken zorgprofessionals en meer zorg op maat voor kwetsbare ouderen met deze aandoening.

Bekijk de volledige publicatie