Voordracht Klinische chemie

Onderzoeksvraag

Is het zinvol om patiënten te screenen op het DYPD-gen voordat zij chemotherapie krijgen?

Onderzoekers

L.M. Henricks, C.A.T.C. Lunenburg, F.M. de Man, J.H.M. Schellens e.a.

Impact van het onderzoek

Uit een nationaal multicenteronderzoek blijkt dat het zinvol is om patiënten die chemotherapie krijgen te screenen op het DYPD-gen, en bij dragers van vier typen van dit gen de dosis te verlagen. Voor deze patiëntengroep verbetert de veiligheid; optimaal doseren van chemotherapie vermindert ernstig toxische, soms fatale effecten. Daarnaast kan DPYD-screening kosten besparen, door het voorkómen van bijwerkingen en ziekenhuisopnames. Mede dankzij deze studie is de standaard in Nederland aangepast, wordt DPYD-screening en de bijbehorende dosisaanpassingen als standaardzorg aangeraden en in steeds meer ziekenhuizen toegepast.

Bekijk de volledige publicatie